Language of Description: Polish
Country: Poland
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Płocku
 1. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kierownictwo Powiatowe w Płocku

  • Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Schröttersburg
  1. Kreisorganisationsamt [Powiatowy Urząd Organizacyjny] z l. 1940-1945 (sygn. od 1 do 4): sprawy powołania Okręgowego Urzędu Pełnomocnika Sztabu Gotowości i utworzenia gminnych grup Reich Land Bund [Państwowego Związku Ziemskiego], rozkazy, plan stanowisk, wykazy przedsiębiorstw kupieckich i rzemieślniczych oraz zawodów ludności Bielska, statystyka ludności niemieckiej, polskiej, żydowskiej i Volksdeutschów, miesięczne plany służby NSDAP). 2. Kreispersonalamt [Powiatowy Urząd Personalny] z l. 1939-1944 (sygn. od 5 do 44): akta osobowe pracowników. 3. Kreispropagandamt [Powiatowy Urząd Prop...
 2. Starosta Płocki

  • Der Landrat in Schröttersburg
  • Płock Country Governor
  1. Der Landrat /Landrat/ l. 1939-1945 (sygn. od 1 do 23): zezwolenia na prowadzenie sklepów i zakładów rzemieślniczych, sprawy przydziału materiałów budowlanych, nadużyć gospodarczych, zwolnienia od płacenia podatku. 2. Preisbehörde L. III /Komórka ds. Ustalania i Kontroli Cen/ l. 1940-1942 (sygn. od 24 do 277): akta przeciwko właścicielom sklepów, straganów, rzemieślnikom, przygodnym sprzedawcom nieprzestrzegającym obowiązujących zarządzeń porządkowych i cenników. 3. Abteilung Feuerpolizei L. III /Wydział Policji Ogniowej/ l. 1940-1945 (sygn. 278): odpisy zarządzeń o bezpieczeństwie przeci...
 3. Żandarmeria - Powiat Płock

  • Gendarmerie - Kreis Schröttenburg

  Zespół zawiera: karty personalne, wykazy składek rezerwistów policji i członków kasy zapomogowej Żandarmerii

 4. Starosta w Gostyninie

  • Der Kreishauptmann in Gostynin
  • Gostynin County Governor

  Karty rejestracyjne volksdeutchów