Language of Description: Polish
Held By: Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Szczecinku