Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Szczecinku