Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Gliwicach
 1. Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Katowice Grupa I Gliwice

  • Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke Hermann Göring Kattowitz Gruppe I Gleiwitz
  1. Okólniki, zarządzenia, protokoły, korespondencja: okólniki, zarządzenia i protokoły z posiedzeń Związku Przemysłowców, korespondencja Zarządu w Gliwicach z Głównym Urzędem Górniczym i innymi koncernami w sprawach budowlanych, gruntowych, podatkowych; z lat [1857] 1940-1944; sygn. 1-45, 12a. 2. Planowanie, sprawozdawczość, statystyka: plany, sprawozdania podległych kopalń, głównie kopalni "Sośnica", raporty powizytacyjne kopalń; z lat [1857-1910] 1940-1945; sygn. 46-168, 60a, 77a, 89a, 108a, 132a. 3. Sprawy przemysłowo-budowlane i usuwanie szkód górniczych: plany, projekty, szkice, rozbud...
 2. Dyrekcja Ceł w Gliwicach

  Wydział Ogólny: organizacja Dyrekcji i podległych jednostek, przejęcia nieruchomości. Sprawy pracownicze, karno-skarbowe, [1945] 1946-1952, sygn. 1-154. II. Wydział Celny: przepisy celne, mały ruch graniczny, kontrola celna. Wykazy Żydów wyjeżdżających do Izraela, [1945] 1946-1951, sygn. 155-210. III. Wydział Rachunkowo-Kasowy: zarządzenia, sprawozdania finansowe, /1945/ 1946-1951, sygn. 211-229.

 3. Zakłady hrabiów Schaffgotschów w Gliwicach

  • Gräflich Schaffgotsche Werke Gleiwitz