Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach
 1. Sąd Grodzki w Zawierciu

  • Court of the first instance in Zawiercie
 2. Starosta Powiatu Chrzanowskiego

  • Der Landrat des Kreises Krenau
  • Chrzanów County Governor
 3. Naczelne Prezydium w Katowicach

  • Oberpräsidium Kattowitz
  • Supreme Presidium in Katowice

  Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, sprawy graniczne, personalne, podział prowincji, szkolenie policji, obcokrajowcy, sprawy kościelne i szkolne, podatki, robotnicy obcokrajowcy, związki i organizacje, sprawozdania sytuacyjne, kontrole cen, taryfy wynagrodzeń, nielegalny handel, nadzór nad przemysłem, handlem, czynsze, opłaty komunalne z lat 1936-1945, sygn. 1-816, 2a, 20a-i, 22a, 36a, 53a, 84a, 141a, 161a-b, 191a, 207a-d, 218a, 259a, 323a, 354a, 376a, 399a-d, 400a-b, 401a, 402a, 444a, brak sygn. 402, 470. Wydział Szkolny: zarządzenia, organizacja szkolnictwa niemieckiego na terenie reje...

 4. Sąd Grodzki w Pilicy

  • Burggericht in Pilica
  • Court of the first instance in Pilica
 5. Sąd Grodzki w Skale

  • Burggericht in Skala
  • Court of the first instance in Skała
 6. Sąd Grodzki w Wolbromiu

  • Burggericht in Wolbrom
  • Court of the first instance in Wolbrom
 7. Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach

  • Provinzialverwaltung Oberschlesien in Kattowitz
  • Provincial Authorities for Upper Silesia in Katowice

  Wydział Ogólny: organizacja urzędu, sprawy ogólne dotyczące zarządzania prowincją, zarząd dróg sprawy mieszkaniowe, szpitale, szkoły, zadłużenia wobec Skarbu Państwa Polskiego, wywłaszczenia, budowa dróg, regulacje rzek, sprawy kadrowe, zakłady opiekuńcze z lat 1877-1945, sygn. 1-2751, brak sygn. 717, 844, 1027, 1674, 2062, 2670, 2709, 2710-2732, 2734-2738, 2741-2744, 2751 Wydział Finansowy: ogólne akta finansowe, pożyczki państwowe, sprawy personalne, administrowanie nieruchomościami należącymi do Zarządu Prowincji z lat 1926-1941, sygn. 2752-3762, brak sygn. 2752-2760, 3217-3219, 3358, 33...

 8. Sąd Grodzki w Krzeszowicach

  • Burggericht in Kressendorf
  • Court of the first instance in Krzeszowice
 9. Sąd Obwodowy w Chrzanowie

  • Amtsgericht Krenau
  • Local Court in Chrzanów
 10. Sąd Obwodowy w Jaworznie

  • Amtsgericht Jaworzno
  • Local Court in Jaworzno
 11. Urząd Propagandy Rzeszy Górnego Śląska w Katowicach

  • Reichspropaganda-Amt Oberschlesien in Kattowitz

  Sprawozdawczość i sprawy ogólnoorganizacyjne: okólniki i zarządzenia Ministerstwa i Propagandy Rzeszy, sprawozdania sytuacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-13 Sprawy prasowe: informacje dla prasy z lat 1939-1944, sygn. 14-31 Nadzór nad sprawami kultury z lat 1940-1942, sygn. 32-37 Sprawy radia z lat 1938-1944, sygn. 38-40 Sprawy propagandowe: różne akcje propagandowe z lat 1940-1944, sygn. 41-43, 43 a Ruch muzyczny i śpiewaczy: nadzór nad związkami śpiewaczymi z lat 1935-1944, sygn. 44-61 Sesje naukowe i sprawy szkoleniowe: obozy szkoleniowe z lat 1939-1941, sygn. 62-71

 12. Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy w Katowicach

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice

  Wydział Personalny i Administracyjny: sprawy organizacyjne, sprawozdawczość i kontrola urzędu, sprawy administracyjne i osobowe z lat 1939-1945, sygn. 1-623 Wydział Ogólny i Prawny: sprawy organizacyjne i ogólne w zakresie zarządzania powierniczego i przejmowania majątku Polaków i Żydów pod zarząd komisaryczny z lat 1936-1945, sygn. 624-1454 Wydział Rewizyjny: kontrola przedsiębiorstw i zakładów znajdujących się pod zarządem komisarycznym z lat 1939-1944, sygn. 1455-1689 Wydział Likwidacyjny: likwidacja należności poszczególnych przedsiębiorstw i zakładów z lat 1940-1944, sygn. 1690-1866 Wy...

 13. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Będzinie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Bendsburg
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Będzin Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1944, sygn. 1-5

 14. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Chorzowie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Königshütte
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Chorzów Branch

  Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-2 Zarządzanie powiernicze przedsiębiorstwami z lat 1940-1943, sygn. 3-10 Opinie o właścicielach przedsiębiorstw z lat 1940-1941, sygn. 11

 15. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Lublińcu

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Loben
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Lubliniec Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1943, sygn. 1-6 Zarządzenia powiernicze z lat 1940-1943, sygn. 7-42, 7a

 16. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Cieszynie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Teschen
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Cieszyn Branch

  Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-3 Sprawozdawczość z lat 1941-1942, sygn. 4 Wykazy osób obcej narodowości z lat 1942-1943, sygn. 5

 17. Starosta Powiatu Katowice

  • Der Landrat des Kreises Kattowitz
  • Katowice County Governor

  Sprawy majątkowe: zadłużenia przedsiębiorstw państwowych z lat 1912-1944, sygn. 1-7 Rozliczenia budżetowe: wydatki budżetowe z lat 1943, sygn. 8 Sprawy personalne: akta personalne burmistrzów z lat 1940-1944, sygn. 9-10 Sprawy dotyczące dokumentacji stanu cywilnego: ewidencja ksiąg metrykalnych z lat 1939-1944, sygn. 11-12 Akta kat.B-50: akta personalne z lat 1939-1944, 239 j., brak sygn. 72 Anteriora dot.akt gruntowych

 18. Wyższy Sąd Krajowy, Katowice

  • Oberlandesgericht Kattowitz
  • Higher Regional Court in Katowice

  Spisy sądów i prokuratur, b.d., sygn. 1 Sprawy organizacyjne: ogólne przepisy dotyczące uprawnień sędziów i prokuratorów z lat 1941-1944, sygn. 2-7, 4a Sprawy finansowe i budżetowe: budżety, sprawy gospodarcze z lat 1939-1944, sygn. 8-18

 19. Sąd Specjalny w Katowicach

  • Sondergericht Kattowitz
  • Special Court in Katowice

  The collection contains the files of the criminal cases investigated by the court refer to common offences and those committed in violation of German war legislation, including theft, fencing, illegal slaughter (including ritual slaughter for the needs of the Jewish community), crimes defined as defiling the German race (Rassenschande), possession of firearms, listening to the radio, and other misdemeanours; these files include several dozen criminal cases against Jews in the Silesia region.

 20. Starosta Powiatu Olkuskiego

  • Der Landrat des Kreises Ilkenau
  • Olkusz County Governor