Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach
 1. Akta miasta Będzina

  • Files of the town of Będzin

  Dokumenty pergaminowe dotyczące miasta Będzina z lat 1549-XVII wieku, sygn. 1-3. Okres księgi wpisów (Księga landwójtowska) z lat 1572-1645, sygn. 4. Magistrat miasta Będzina z lat 1799-1867: Okólniki i korespondencja burmistrza z lat 1817-1867, sygn. 5-17, brak sygn. 17. Sprawy ludnościowe: przesiedlenia ludności, obcokrajowcy, sprawy sądowe i policyjne z lat 1799-1866, sygn. 18-28. Sprawy kościelne: kościół parafialny i bożnica w Będzinie z lat 1801-1866, sygn. 29-35. Sprawy budowlane: opis historyczny, topograficzny i statystyczny miasta Będzina i Zamku z lat 1823-11867, sygn. 36-43. Spr...

 2. Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy w Katowicach

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice

  Wydział Personalny i Administracyjny: sprawy organizacyjne, sprawozdawczość i kontrola urzędu, sprawy administracyjne i osobowe z lat 1939-1945, sygn. 1-623 Wydział Ogólny i Prawny: sprawy organizacyjne i ogólne w zakresie zarządzania powierniczego i przejmowania majątku Polaków i Żydów pod zarząd komisaryczny z lat 1936-1945, sygn. 624-1454 Wydział Rewizyjny: kontrola przedsiębiorstw i zakładów znajdujących się pod zarządem komisarycznym z lat 1939-1944, sygn. 1455-1689 Wydział Likwidacyjny: likwidacja należności poszczególnych przedsiębiorstw i zakładów z lat 1940-1944, sygn. 1690-1866 Wy...

 3. Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach

  • Provinzialverwaltung Oberschlesien in Kattowitz
  • Provincial Authorities for Upper Silesia in Katowice

  Wydział Ogólny: organizacja urzędu, sprawy ogólne dotyczące zarządzania prowincją, zarząd dróg sprawy mieszkaniowe, szpitale, szkoły, zadłużenia wobec Skarbu Państwa Polskiego, wywłaszczenia, budowa dróg, regulacje rzek, sprawy kadrowe, zakłady opiekuńcze z lat 1877-1945, sygn. 1-2751, brak sygn. 717, 844, 1027, 1674, 2062, 2670, 2709, 2710-2732, 2734-2738, 2741-2744, 2751 Wydział Finansowy: ogólne akta finansowe, pożyczki państwowe, sprawy personalne, administrowanie nieruchomościami należącymi do Zarządu Prowincji z lat 1926-1941, sygn. 2752-3762, brak sygn. 2752-2760, 3217-3219, 3358, 33...

 4. Naczelne Prezydium w Katowicach

  • Oberpräsidium Kattowitz
  • Supreme Presidium in Katowice

  Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, sprawy graniczne, personalne, podział prowincji, szkolenie policji, obcokrajowcy, sprawy kościelne i szkolne, podatki, robotnicy obcokrajowcy, związki i organizacje, sprawozdania sytuacyjne, kontrole cen, taryfy wynagrodzeń, nielegalny handel, nadzór nad przemysłem, handlem, czynsze, opłaty komunalne z lat 1936-1945, sygn. 1-816, 2a, 20a-i, 22a, 36a, 53a, 84a, 141a, 161a-b, 191a, 207a-d, 218a, 259a, 323a, 354a, 376a, 399a-d, 400a-b, 401a, 402a, 444a, brak sygn. 402, 470. Wydział Szkolny: zarządzenia, organizacja szkolnictwa niemieckiego na terenie reje...

 5. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach

  • Regional Liquidation Office in Katowice

  Zarządzanie: organizacja zarządzania, przepisy prawne, sprawozdawczość, biurowość, kontrole z lat 1945-1951, sygn. 1-26 Kadry (akta dochodzeń) z lat 1945-1951, sygn. 27-48 Akcja wysiedlania ludności niemieckiej z lat 1945, sygn. 49-62 Upaństwowienie przedsiębiorstw. Mienie porzucone i opuszczone: Instrukcje, sprawozdawczość, sprawy zbiorcze z lat 1945-1951, sygn. 63-76 Bilanse otwarcia, protokoły zdawczo-odbiorcze (w układzie alfabetycznym nazw miejscowości) z lat 1945-1951, sygn. 77-219, 143/1, 153/1, 187/1

 6. Spółka Gruntowa Prowincji Górnego Śląska z o.o. Kierownictwo w Katowicach

  • Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz
  • Real Estate Company for the Province of Upper Silesia with limited liability, Head Office in Katowice

  Sprawy dotyczące organizacji Spółki: statut, organizacja oddziału i podległych jednostek, możliwości rozwojowe terenów włączonych, wprowadzanie prawa niemieckiego, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej, okólnik wewnętrzne i Zarządu Spółki z lat 1940-1944, sygn. 1-171, brak sygn. 138. Sprawy osobowe: prawo pracy, przepisy socjalne i płace, sprawy organizacji zawodowych, służba przeciwlotnicza, wykazy pracowników mobilizacyjne, taryfowe z lat 1940-1944, sygn. 172-208. Sprawy prawne, podatki, ubezpieczenia: umowy notarialne, sprawy zadłużeń zakładów gospodarki rolnej, hipoteki gruntów polskich...

 7. Starosta Powiatu Lublinieckiego

  • Der Landrat des Kreises Loben
  • Lubliniec County Governor

  Polizei /Policja/: Fremdenpolizei, Meldwesen, Passewesen (Obcokrajowcy, Meldunki, Paszporty): ruch robotników przymusowych, przepustki graniczne, dowody osobiste z lat 1936-1944, sygn. 1-10 Verkehrpolizei (Policja drogowa) z lat 1936-1944, sygn. 11-12 Gewerbepolizei (Policja przemysłowa): poszukiwania złóż żelaza, domokrążcy, nielegalny ubój, kontrola cen z lat 1936-1944, sygn. 13-21 Gesundheitspolizei (Policja zdrowia publicznego): sprzedaż koni z lat 1936-1944, sygn. 22 Baupolizei, Siedlungswesen (Budownictwo, osadnictwo): sprzedaż i nabycie gruntów z lat 1936-1944, sygn. 23-25 Kriminalpo...

 8. Sąd Specjalny w Katowicach

  • Sondergericht Kattowitz
  • Special Court in Katowice

  The collection contains the files of the criminal cases investigated by the court refer to common offences and those committed in violation of German war legislation, including theft, fencing, illegal slaughter (including ritual slaughter for the needs of the Jewish community), crimes defined as defiling the German race (Rassenschande), possession of firearms, listening to the radio, and other misdemeanours; these files include several dozen criminal cases against Jews in the Silesia region.

 9. Powiatowy Posterunek Żandarmerii w Lublińcu

  • Gendarmerie - Kreisposten Loben
  • County Gendarmerie Station in Lubliniec

  I. Organizacja i administracja ogólna: 1. Dyscyplina służbowa: zarządzenia, dochodzenia, z lat 1943, sygn. 1-2. 2. Szkolenie, przepisy służbowe: plany szkoleń, użycie broni, traktowanie przestępców, dziennik służby /Landwacht/, z lat 1939-1945, sygn. 3-6. II. Poszczególne dziedziny działalności policji: 1. Policja bezpieczeństwa: ruch ludności, dezerterzy, jeńcy wojenni, z lat 1941-1945, sygn. 7-9. 2. Policja drogowa: zarządzenia, meldunki, spisy pojazdów, z lat 1939-1944, sygn. 10. 3. Policja przemysłowa, budowlana, straż pożarna: zarządzenia, protokoły kontroli, spisy zakładów, z lat 1939...

 10. Starosta Powiatu Będzińskiego

  • Der Landrat des Kreises Bendsburg
  • Będzin County Governor

  Sprawy ogólne: sprawy ogólno-organizacyjne urzędu, zarządzenia, sprawy personalne, budżetowe, planowanie i sprawozdawczość z lat 1939-1944, sygn. 1-50, 44a. Sprawy policji politycznej i kryminalnej: sprawozdania sytuacyjne, wykazy osiedleńcze i przesiedleńcze, propaganda, sprawy gestapo i NSDAP z lat 1939-1945, sygn. 51-90, 67a. Sprawy policji porządkowej: zarządzenia, podział na okręgi urzędowe, kontrola obcokrajowców, ruch graniczny z lat 1939-1945, sygn. 91-154. Sprawy policji drogowej: pojazdy mechaniczne, prawo jazdy, wnioski o przydział materiałów pędnych, sprawy karne z lat 1939-1945...

 11. Starosta Powiatu Bytomsko - Tarnogórskiego

  • Der Landrat des Kreises Beuthen-Tarnowitz
  • Bytom-Tarnowskie Góry County Governor

  Administracja Ogólna: Organizacja wewnętrzna (akta wywiezione w 1939 roku) z lat 1923-1944, sygn. 1. Kadry: akta osobowe landrata i burmistrzów z lat 1923-1944, sygn. 2-9. Niemiecka lista narodowościowa: zarządzenia z lat 1941, sygn. 10. Granice gmin: włączenie wsi Lasowice z lat 1939-1942, sygn. 11. Komisaryczny zarząd mienia: mienie skonfiskowane z lat 1939-1944, sygn. 12-16 (sygn. nieciągła 14-15). Zarząd Policji: Żandarmeria z lat 1939-1945, sygn. 17-18. Policja kryminalna z lat 1942-1943, sygn. 19. Nadzór nad związkami i stowarzyszeniami z lat 1940-1943, sygn. 20-21. Wydział Kultury: o...

 12. Sąd Obwodowy w Lublińcu

  • Amtsgericht Loben
  • Local Court in Lubliniec

  Wydział Prezydialny: Organizacja i administracja: zarządzenia o postępowaniu sądowym w sprawach kultury, opieki społecznej, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, dyscypliny pracy, służby wojskowej, sądownictwa specjalnego, administracji ogólnej, traktowania Polaków, organizacji i kompetencji sądu obwodowego, sprawy personalny, stosowanie przepisów prawa handlowego, cywilnego, karnego, traktowania więźniów, kasa sądowa, gmach sądu, koszty sądowe z lat 1939-1945, sygn. 1-49. Obsada personalna Sądu: zawiadomienia o zmianach personalnych z lat 1939-1945, sygn. 50-53. Podział czynności z lat 1939-1...

 13. Prezydent Policji w Katowicach

  • Der Polizeipräsident in Kattowitz
  • President of the Police in Katowice

  Der Polizeipräsident in Kattowitz /Prezydent Policji w Katowicach/ z lat 1939-1945, sygn. 1-19. Polizeiamt Kőnigshütte /Urząd Policyjny Chorzów/ z lat 1940-1945, sygn. 20 27 Polizeirevier Schlesiengrube /27 Rewir Policyjny Chropaczów/ z lat 1940-1941, sygn. 21. 28.Polizeirevier Hohenlinde /28 Rewir Policyjny Łagiewniki/ z lat 1940-1941, sygn. 22. 35 Polizeirevier - Zweigstelle Godulahütte /35 Rewir Policyjny - Filia Godula/ z lat 1940-1941, sygn. 23. 36 Polizeirevier Antonienhütte /36 Rewir Policyjny Wirek/ z lat 1941-1944, sygn. 24-25 Polizeirevier - Zveigstelle 19 A Brzozowitz-Kamin /Rewi...

 14. Prezydent Policji w Sosnowcu

  • Der Polizeipräsident in Sosnowitz
  • President of the Police in Sosnowiec

  The collection contains extensive statistical and demographic data, and documents on religious matters such as the fate of the cemetery, as well as an accurate list of Jewish prayer houses, forced labour, the introduction of the curfew, correspondence regarding arrests and deportations of Jews to the camps, lists of the names of those arrested in the Sosnowiec and Będzin ghettos, a map of the Czeladź ghetto, documents regarding the liquidation of the ghetto in August 1943, and police situation reports.

 15. Urząd Propagandy Rzeszy Górnego Śląska w Katowicach

  • Reichspropaganda-Amt Oberschlesien in Kattowitz

  Sprawozdawczość i sprawy ogólnoorganizacyjne: okólniki i zarządzenia Ministerstwa i Propagandy Rzeszy, sprawozdania sytuacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-13 Sprawy prasowe: informacje dla prasy z lat 1939-1944, sygn. 14-31 Nadzór nad sprawami kultury z lat 1940-1942, sygn. 32-37 Sprawy radia z lat 1938-1944, sygn. 38-40 Sprawy propagandowe: różne akcje propagandowe z lat 1940-1944, sygn. 41-43, 43 a Ruch muzyczny i śpiewaczy: nadzór nad związkami śpiewaczymi z lat 1935-1944, sygn. 44-61 Sesje naukowe i sprawy szkoleniowe: obozy szkoleniowe z lat 1939-1941, sygn. 62-71

 16. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Chorzowie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Königshütte
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Chorzów Branch

  Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-2 Zarządzanie powiernicze przedsiębiorstwami z lat 1940-1943, sygn. 3-10 Opinie o właścicielach przedsiębiorstw z lat 1940-1941, sygn. 11

 17. Bank Drezdeński Filia w Katowicach

  • Dresdner Bank Filiale Kattowitz
  • Dresden Bank, Katowice Branch

  The collection contains information on accounts belonging to Jews, reports on liquidation of Polish and Jewish economic institutions, information on Jewish firms under German trustee administration, information on liquidation and expropriation of assets in Jewish accounts, and files of firms employing Jews, including those in the ghetto in Sosnowiec

 18. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Cieszynie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Teschen
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Cieszyn Branch

  Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-3 Sprawozdawczość z lat 1941-1942, sygn. 4 Wykazy osób obcej narodowości z lat 1942-1943, sygn. 5

 19. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Lublińcu

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Loben
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Lubliniec Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1943, sygn. 1-6 Zarządzenia powiernicze z lat 1940-1943, sygn. 7-42, 7a

 20. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Będzinie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Bendsburg
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Będzin Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1944, sygn. 1-5