Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach
 1. Starosta Powiatu Chrzanowskiego

  • Der Landrat des Kreises Krenau
  • Chrzanów County Governor
 2. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Cieszynie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Teschen
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Cieszyn Branch

  Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-3 Sprawozdawczość z lat 1941-1942, sygn. 4 Wykazy osób obcej narodowości z lat 1942-1943, sygn. 5

 3. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Będzinie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Bendsburg
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Będzin Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1944, sygn. 1-5

 4. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Chorzowie

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Königshütte
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Chorzów Branch

  Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-2 Zarządzanie powiernicze przedsiębiorstwami z lat 1940-1943, sygn. 3-10 Opinie o właścicielach przedsiębiorstw z lat 1940-1941, sygn. 11

 5. Komendant Policji Bezpieczeństwa w Katowicach

  • Kommandeur der Sicherheitspolizei in Kattowitz
  • Commander of the Security Police in Katowice

  Sprawy więźniów z lat 1944-1945, sygn. 1-2 Książka rozmów telefonicznych z lat 1941, sygn. 3

 6. Sąd Obwodowy w Będzinie

  • Amtsgericht Bendsburg
  • Local Court in Będzin
 7. Sąd Obwodowy w Zawierciu

  • Amtsgericht Warthenau
  • Local Court in Zawiercie

  Sprawy personelu biurowego z lat 1940-1943, sygn. 1 Sprawy cywilne: informacje o stanie rodzin pozostałych po zmarłych w obozach hitlerowskich i zezwolenia na zawarcie małżeństw z lat 1940-1944, sygn. 2-24

 8. Sąd Obwodowy w Sosnowcu

  • Amtsgericht Sosnowitz
  • Local Court in Sosnowiec

  Sprawa gruntowa z lat 1939-1940, sygn. 1 Sprawy obsady zwolnionych stanowisk przez adwokatów polskich; dokumenty dotyczące zakupu działek - akty notarialne z lat [1935] 1939-1944, sygn. 2-30

 9. Sąd Obwodowy w Rudzie

  • Amtsgericht Ruda
  • Local Court in Ruda

  Sprawy organizacyjne sądu, z lat 1939-1944, sygn. 1-4 Sprawy urzędu stanu cywilnego z lat 1939-1944, sygn. 5-10 Sprawy o uznanie za zmarłego z lat 1928-1944, sygn. 11-51 Sprawy spadkowo-testamentowe z lat 1929-1955, sygn. 52-239 Sprawy familijne z lat 1924-1947, sygn. 240-881, 881ab Akta spraw karnych z lat 1939-1945, sygn. 882-956, 887a Akta spraw cywilnych z lat 1939-1948, sygn. 957-981 Akta spraw własnościowych z lat 1937-1944, sygn. 982-1177, 984a

 10. Sąd Obwodowy w Chrzanowie

  • Amtsgericht Krenau
  • Local Court in Chrzanów
 11. Sąd Obwodowy w Jaworznie

  • Amtsgericht Jaworzno
  • Local Court in Jaworzno
 12. Wyższy Sąd Krajowy, Katowice

  • Oberlandesgericht Kattowitz
  • Higher Regional Court in Katowice

  Spisy sądów i prokuratur, b.d., sygn. 1 Sprawy organizacyjne: ogólne przepisy dotyczące uprawnień sędziów i prokuratorów z lat 1941-1944, sygn. 2-7, 4a Sprawy finansowe i budżetowe: budżety, sprawy gospodarcze z lat 1939-1944, sygn. 8-18

 13. Sąd Grodzki w Dąbrowie Górniczej

  • Court of the first instance in Dąbrowa Górnicza
 14. Sąd Grodzki w Katowicach

  • Court of the first instance in Katowice
 15. Sąd Grodzki w Krzeszowicach

  • Burggericht in Kressendorf
  • Court of the first instance in Krzeszowice
 16. Sąd Grodzki w Skale

  • Burggericht in Skala
  • Court of the first instance in Skała
 17. Sąd Grodzki w Pilicy

  • Burggericht in Pilica
  • Court of the first instance in Pilica
 18. Sąd Grodzki w Zawierciu

  • Court of the first instance in Zawiercie
 19. Sąd Grodzki w Wolbromiu

  • Burggericht in Wolbrom
  • Court of the first instance in Wolbrom
 20. Sąd Specjalny w Katowicach

  • Sondergericht Kattowitz
  • Special Court in Katowice

  The collection contains the files of the criminal cases investigated by the court refer to common offences and those committed in violation of German war legislation, including theft, fencing, illegal slaughter (including ritual slaughter for the needs of the Jewish community), crimes defined as defiling the German race (Rassenschande), possession of firearms, listening to the radio, and other misdemeanours; these files include several dozen criminal cases against Jews in the Silesia region.