Archival Descriptions

Displaying items 101 to 120 of 127
Language of Description: Dutch
Holding Institution: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 1. Aanvulling

 2. Le-Ezrath Ha-Jeled

 3. Ondergang

 4. Caransa, A.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat voornamelijk manuscripten en lezingen van Caransa. Verder bevat het archief een kleine hoeveelheid correspondentiemateriaal en een aantal oudere documenten, zoals een verslag van de terugreis naar Nederland, dat hij in 1945 schreef.

 5. Vereniging Joodse Oorlogskinderen

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit correspondentie, zowel met leden en aanverwante organisaties, als tussen bestuursleden onderling. Daarnaast zitten er vergaderstukken in het archief, van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de werkgroepen.

 6. Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45"

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat uit correspondentie, verslagen, krantenknipsels, diskettes, jaarstukken en financiële overzichten.

 7. Levenbach, M.G.

 8. Onderzoek - Advocatuur in bezettingstijd

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat aantekeningen en kopieën die dr. J.P. Meihuizen maakte tijdens zijn onderzoek. Tevens bevat het een groot aantal documenten die zijn ontstaan tijdens de bezetting, waaronder pleitnota's, strafdossiers en aanvragen voor opname op de zogeheten Barneveld-lijsten. Ook bevat het archief naoorlogse documenten over de zuivering van de advocatuur.

 9. Weinreb, F.

 10. Mannheimer, K.F.

 11. Beauftragten des Reichskommissars

 12. Proces Eichmann

 13. Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 14. Departement van Justitie

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 15. Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat kamp Vught door de Duitsers als concentratiekamp in gebruik was (1943-1944). Voorts behoren naoorlogse correspondentie, processen-verbaal en verslagen tot de deelcollectie. Tenslotte zijn kaartmateriaal en enkele foto's aanwezig.