Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 127
Language of Description: Dutch
Holding Institution: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 1. Cohen, M.

  Het archief bestaat uit correspondentie, brieven, dagboeken en knipsels uit kranten verzameld door Max Cohen. Een groot deel van het archief bevat brieven geschreven tijdens onderduik.

 2. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 3. Aanvulling

 4. Collectie Correspondentie

  De collectie bevat (kopieën van) brieven die familieleden en kennissen elkaar schreven, veelal aangevuld met foto's, legitimatiebewijzen en andere persoonlijke documenten. De nadruk ligt op de bezettingsjaren maar soms dateert de eerste correspondentie van de jaren dertig of loopt de briefwisseling door tot eind jaren veertig.

 5. Rijksbureau voor Diamant

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 6. Sluyser, M.

 7. Fontijn, I.A.

  Het archief bevat stukken over het beheer over een bedrijf, over de gevangenschap van de familie en over hun pogingen tot compensatie van financiële schade.

 8. Reible, F.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 9. Ondergang

 10. Offerhaus, J.

  Kern van het archief zijn de stukken over Offerhaus' betrokkenheid bij de zuivering van burgemeesters in Zuid-Holland. Van historisch belang is tevens zijn correspondentie om joodse bekenden te behoeden voor deportatie en over zijn pogingen verbetering te brengen in de positie van joodse advocaten in Duitsland. Daarnaast zijn stukken aanwezig over adviezen die Offerhaus na de oorlog gaf over kwesties die speelden in bezettingstijd.

 11. Le-Ezrath Ha-Jeled

 12. Van Leer-Stichting

 13. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 14. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 15. Graser, O.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 16. Levenbach, M.G.

 17. Bosboom, M.

  Het archief bevat een aantal circulaires, formulieren e.d. van o.m. de Joodsche Raad, die verzameld zijn door mr. M. Bosboom (de op de stukken vermelde nummers corresponderen met de nummers van een door Bosboom vervaardigde inventaris, aanwezig in map 1).

 18. Kindertehuis Bingo

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat diverse mappen met correspondentie van Bing en Goldschmidt, voornamelijk uit de jaren 1933 en 1935. In het archief bevindt zich ook een deel van de administratie van het tehuis, die werd gedaan door Bings echtgenoot, Jerome Benjamins. Daarnaast zijn ook een aantal (joodse) boeken en het naambordje van het tehuis in het archief te vinden.