Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 127
Language of Description: Dutch
Holding Institution: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 1. Stichting Comité Joods Verzet

  aard van de archiefbestanddelen Het volledige archief bestaat uit de oprichtingsakte, enige correspondentie, financiële overzichten, kopij voor het Auschwitz Bulletin en enkele krantenknipsels.

 2. Bloch, M., L. en A.

 3. Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45"

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat uit correspondentie, verslagen, krantenknipsels, diskettes, jaarstukken en financiële overzichten.

 4. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 5. Flesche, A.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 6. Februaristaking 1941

 7. Landmann, familie

  Het archief bevat correspondentie van de zaakwaarnemer van de familie Landmann met diverse Duitse en Nederlandse instellingen om hun vermogen veilig te stellen en om te gaan met de anti-joodse maatregelen. Voorts bevat het archief brieven van beide echtelieden. Enkele stukken beslaan de periode van Landmanns burgemeesterschap in Frankfurt am Main. Tenslotte zijn stukken aanwezig over het opstellen en uitvoeren van het testament van de Landmanns.

 8. Stichting Vriendenkring Nederlandse Afdeling van het Ghetto Fighters' House

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voornamelijk uit brieven en verslagen. Het archief bevat tevens enige foto's, krantenknipsels en gedrukt materiaal

 9. Frederiks, K.J.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat correspondentie met Generalkommissar für Verwaltung und Justiz dr. F. Wimmer, circulaires, aantekeningen, telegrammen en verslagen betreffende onder meer de ambtenaren, de burgemeesters, de arbeidsinzet van overheidspersoneel, het Jodenvraagstuk, vorderingen en gijzelaars. Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor chef v...

 10. Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

  aard van de archiefbestanddelen De stukken die betrekking hebben op het Hoger Onderwijs, vormen naast de circulaires van de secretaris-generaal en de overige stukken van de Afdeling Kabinet het belangrijkste deel van het archief. Uitvoerig wordt ingegaan op de hervormingen van de Leidse universiteit, de periode december 1942-april 1943, waarbinnen de studentenarrestaties en de tekenkwestie vielen, en de vorderingen van laboratorium-uitrustingen te Leiden en Delft, Het Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs is slechts in geringe mate, het Lager Onderwijs en de diverse inspecties in vrij...

 11. Departement van Justitie

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 12. Joodsche Raad voor Amsterdam

 13. Nationale Trust Maatschappij NV

  Het archief bevat voornamelijk financiële jaarverslagen van het naoorlogse beheer over de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. en O.E. Bauer. In de stukken over Bauer zijn veel namen te vinden van overleden (joodse) personen wier nalatenschap hij beheerde.

 14. Handelstrust West

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 15. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 16. Weening, familie

  aard van de archiefbestanddelen Het archief Weening bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat voornamelijk correspondentie van het gezin Weening. Voor het grootste deel zijn dit brieven gestuurd door kennissen en familie aan het gezin. Tevens bevat het archief brieven van officiële instanties zoals het 'Office Neerlandais' en handgeschreven kopieën van brieven geschreven door S.J. Weening. Het tweede deel van het archief bevat een aantal kopieën van archiefstukken uit andere archieven die door de schenker zijn verzameld tijdens zijn zoektocht naar de familie.

 17. Weinreb, F.

 18. Schaepman, C.J.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften