Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Israëlitische Gemeente van Antwerpen - Shomre Hadas
  1. Archief Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadas.

    In dit bestand treffen we ten eerste typische algemene stukken aan zoals statuten, ledenlijsten en ledenfiches, stukken in verband met de verkiezing van de Raad van Beheer en het Consistorium, notulen van de Raad van Beheer en de algemene en buitengewone ledenvergaderingen, personeelsdossiers, stukken inzake het beheer van de gebouwen (o.a. dossiers inzake verbouwingen, administratie van gas en centrale verwarming, …) en boekhoudkundige stukken (o.a. algemeen inzake inkomsten en uitgaven maar ook in verband met slachtgeld, zitplaatsen in de synagogen, …). De correspondentie is onderverdeeld...

  2. Archief Verenigde Israëlitische Gemeenten van Antwerpen.

    Dit bestand bevat vooreerst typische algemene stukken zoals statuten, ledenlijsten, stukken inzake verkiezingen van de Beheerraad en andere bestuursorganen, reeksen notulen van vergaderingen van de Beheerraad en aanverwante commissies en boekhoudkundige stukken (journaals, grootboeken, kasboeken, reeksen bewijsstukken, obligaties, …). De correspondentie valt grotendeels onder te verdelen in dossiers met algemene briefwisseling, correspondentie van de verschillende organen en functies (o.a. het Rabbinaat, de Sociale Dienst, diverse functionarissen,…) en specifieke briefwisseling (o.a. met he...