Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Gemeentearchief Venlo
 1. Archief van de gemeentesecretarie Venlo, 1939-1945

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Venlo over de periode 1939-1945. Inventarisnummers 70-102 bevatten begrotingen en jaarrekeningen, 1937-1944. Registers van ingekomen en verzonden stukken uit de periode 1939-juli 1945 bevinden zich in de inventarisnummers 288-303. Aangelegenheden inzake het ontvangen en verzenden van dienststukken en telegrammen in het algemeen uit de periode 1939-1944 zijn te vinden onder inventarisnummers 304-307. Inventarisnummers 327-331 en 334 bevatten notulen van de vergaderingen van de vaste raadscommissies en rapportages aan het...

 2. Publiekscollectie Foto’s

  Er is een toegang op kaartsysteem. Er wordt gewerkt aan digitalisering van de fotocollectie ten behoeve van een Digitale Beeldbank Venlo. In deze collectie bevinden zich foto’s betreffende de oorlog. Er is een onderdeel 'onderwerpen'. De foto's van dit onderdeel zijn geordend volgens een van de UDC afgeleid onderwerpensysteem. Er is eveneens een onderdeel straten. De foto’s van de straten staan alfabetisch op straatnaam. Een groot aantal straten bevat ook foto’s van oorlogsverwoestingen. Op dit moment wordt dit onderdeel van de fotocollectie bewerkt ter voorbereiding van de digitale Beeldba...

 3. Archief Nederlands Israëlitische Gemeente Venlo 1891 - 1975

  Het betreft het restant-archief van de Joodse Gemeente Venlo. Inventarisnummers 1-2 bevatten ingekomen en verzonden correspondentie, 1945-1955. Inventarisnummer 15 bevat notulen van de vergaderingen van de Kerkeraad, 1934-1942.

 4. Archief F. Oehlen, Tegelen 1940-1999

  Het archief bevat documentatie betreffende de geschiedenis van Tegelen en Steyl

 5. Collectie N. Hazendonk

  Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.