Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Gemeente Winsum
  1. Archief Gemeente Ezinge, 1932-1989

    Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Ezinge, 1932-1989. In 1990 is de gemeente Ezinge samen met de gemeenten Adorp en Baflo in de gemeente Winsum opgegaan. Inventarisnummers 1, 34-48 en 49 bevatten respectievelijk notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders (1931-1941), notulen van raadsvergaderingen (1932-1989) en notulen van besloten vergaderingen van de raad (1892-1965). Presentielijsten van raadsvergaderingen (1887-1989) en driemaandelijkse gemeentelijke verslagen (1944-1945) zijn te vinden in de inventarisnummers 50-51 en 54. Onder invent...