Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Gemeente Coevorden
  1. Archief van de gemeente Coevorden. 1923-1997

    Het archief van de gemeente is beperkt openbaar omdat het archief nog niet officieel is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.