Archival Descriptions

Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Державний архів Полтавської області close
 1. Сенчанська районна управа (райуправа), с. Сенча Сенчанського р-ну Полтавської обл.

  Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост: Справа 2. Розпорядження та інструкції генерального комісара міста Києва та гебітскомісара м. ... (так в назві справи). 1941-1942. Окремі документи, що стосуються Голокосту: Арк. 14-15 – Урядові повідомлення № 4. Тимчасове розпорядження про побирання податків і інших грошових даних на території Райхскомісаріата для України від 21 жовтня 1941 р. . ...Параграф 11. Виплачування заощаджених частин заробітної платні жидів... ...Параграф 12. Данина від жидів....

 2. Колекція періодичних видань (наказів, розпоряджень, листівок, плакатів, брошур і т. ін.) періоду німецько-фашистської окупації України, м. Полтава Полтавської обл.

  Дело 9 – Проект Генерального округа Киев (содержит статистику по экономике, промышленности и сельскому хозяйству, культуре, населению (в том числе и еврейскому). Объем не указан. Есть отдельные экземпляры «Ведомственного листка Генерального комиссара Волынь-Подолье», «Официальных сообщений вермахта» (дела 16-20), «Информационных листков о политике на востоке» (дела 21-35), «Официальный листок постановлений Рейхскомиссариата Украина» (дела 36-54), «Центральный листок Рейхскомиссариата Украина» (дела 55-110), «Официальный листок постановлений рейхсминистра оккупированных восточных территорий»...

 3. Покровсько-Багачанська районна управа (райуправа), с. Покровська-Багачка Покровсько-Багачанського р-ну Полтавської обл.

  Вибрані назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост Дело 3. Приказы и распоряжения райуправы. Списки работников райуправы и сельуправ.1942. Дело 4. Распоряжения гебитскомиссара. 1942. Дело 6. Приказы райуправы. 1942. Дело 7. Список служащих райуправы, военнопленных и лиц, которые оставили фронт. 1942. Дело 11. Сведения о движении населения по сельским управам района. 1942. Дело 12. То же. 1942. Дело 13. То же. 1942. Дело 37. Списки населения. 1943. Дело 39. Распоряжения гебитскомиссара. 1943. Окремі документи, що с...

 4. Зіньківська районна управа (райуправа), м. Зіньків Зіньківського р-ну Полтавської обл.

  Вибрані назви окремих справ, що стосуються окупаційного режиму та політики народонаселення: Справа 4. Постанови Зінківської райуправи, 1941. Справа 9 . Список старост сільських управ району та інших працівників, 1942. Справа 10. Відомості про рух населення району, 1942. Справа 11а. Список українських поліцаїв, які відзначились в боротьбі з партизанами , 1942. Справа 157. Списки працівників сільуправ та інших установ району, 1943.

 5. Крюківська міська управа (міськуправа), пос. Крюків м. Кременчука Полтавської обл.

  Вибрані назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. Справа 25. Статистические сведения о количестве жителей Крюкова, регистрационная ведомость Белецкого керамического завода, 1942. На первых 7 листах дела документ: управа Крюкова отсылает в райуправу Кременчука сведения по населению, есть разбивка по национальностям, в т.ч. по «жидам» - прочерк, на другой странице в перечне этнического состава есть категория «жидо-украинцы», также с прочерком.

 6. Партійний архів Полтавського обласного комітету Комуністичної партії України

  Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. - Справа 789 – Вибрані документи для 3-х томного видання збірника документів «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр». 252 арк. Становлять інтерес арк. 49-117 – документи про евакуацію господарства Полтавської області; арк. 118-172 – про діяльність диверсійно-партизанських груп та звірствах окупантів. - Справа 240- Рукопис «Хронологічного довідника про звільнення Радянською армією населених пунктів області про період Великої Вітчизняної війни» (Полтава, ...

 7. Полтавський обком Компартії України, м. Полтава Полтавської області

  Опис № 2 - 242 справи. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, нацистську політику народонаселення, людські втрати під час окупації та Голокост. Дело 110. Мероприятия отдела по выполнению директивы ЦК и СНК. Обращение Буденного к населению. Справки, докладные записки обкома, горкомов, райкомов о необходимом количестве вагонов для эвакуации. Дело 123. Информации, справки обкома партии о социально-экономическом состоянии области после освобождения от захватчиков, организации соцсоревнования, подборе и укомплектовании руководящими и пропагандистскими...

 8. Харсиківська сільська управа (сільуправа), с. Харсики Чорнухинського р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження Чорнухинської районної управи та накази голови управи про перепис населення, сплату податків, заходи пожежної безпеки. Списки працівників сільуправи та поліцаїв. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост: Справа 1. Накази та розпорядження голови Чорнухинської районної управи; списки поліцаїв та працівників управи. 1941-1942. Окремі документи, що стосуються Голокосту: Справа 1. Арк. 4. Приказ от комендатуры к бургомистрам района от 1 ноября 1941 г. сообщить о всех евреях, которые не живут постоянно в...

 9. Вовчанська сільська управа (сільуправа), с. Вовча Кобеляцького р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження райуправи про здачу продуктів для німецької армії, про арешт населення за відмову від роботи; заяви про надання присадибних ділянок; відомості на виплату зарплати; списки добровольців до німецької армії та вивезених на роботу в Німеччину. Вибрані назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. Справа 1. Розпорядження Кобеляцької райуправи. Справа 2. Списки евакуйованих дітей шкільного віку, відомості про наявність населення по Вовчанській сільуправі. Справа 3. Розпорядження Кобеляцької райуправи. Справа ...

 10. Говтвянська сільська управа (сільуправа), с. Говтва Козельщинського р-ну Полтавської обл.

  Накази і розпорядження райуправи про порядок реєстрації населення, про повернення майна, про плату за ветеринарне обслуговування; списки жителів; відомості про наявність худоби і сільськогосподарських продуктів по громадських дворах. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. Справа 1. Накази та розпорядження райуправи та вищих органів. 1941. Справа 2. Списки населення, накази і розпорядження. 1942. Справа 9. Накази голови управи. 1942. Справа 10. Накази і постанови голови управи. 1942. Справа 17. Розпорядження у...

 11. Фонд архівного управління НКВС УРСР по Полтавській області

  • Архівне управління Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

  Опис 20. Списки-довідники про членів політичних партій, білогвардійців, жандармів, дезертирів Червоної Армії, осіб, що перебували на службі в установах у період німецько-фашистської окупації. Вибрані справи, що стосуються періоду нацистської окупації: Справа 1 - Духовенство, служившее немецким оккупантам в церквях Полтавы и в районах Полтавской области, 8 арк. Справа 4а - Немцы, проживавшие во время немецкой оккупации 1941-43 гг., 17 арк. Справа 5 - Сотрудники жандармерии, существовавшие во время немецкой оккупации 1941-43 гг, 10 арк. Справа 6 - Сотрудники районных и сельскохозяйственных ко...

 12. Колекція документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху.

  Опис 1 - Справи колекції документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху, іншим формам антифашистського спротиву, що діяли на території Полтавської області у період ВВВ. Selected titles of the files containing information on occupation and local administration, population policies and the Holocaust. Опись № 1 – Дела коллекции документов по партийному и комсомольскому подполью, партизанскому движению, другим формам антифашистского сопротивления, действовавших на территории Полтавской области в период ВОВ. Д. 28. Сообщение областной ЧГК. Список злодеяний и виновников...

 13. Державна надзвичайна комісія СРСР по встановленню і розслідуванню нанесених злодіянь німецькими загарбниками Полтавській області, м. Полтава Полтавської обл

  Заяви громадян; акти збитків; зведені відомості про збитки; списки розстріляних по районах області; акти про збитки та злочини.

 14. Покровсько-Багачанська районна земельна управа (райземуправа), с. Покровська Багачка Покровсько-Багачанського р-ну Полтавської обл

  Накази облземуправи про заготівлю продуктів для німецької армії; розпорядження про облік худоби; періодичні звіти про хід сільськогосподарських робіт по громадських дворах району

 15. Лохвицький гебітскомісар, м. Лохвиця Лохвицького р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження окружного комісара; списки німців, що мешкали на території району; списки працівників; списки членів комітету добровільної допомоги 'Відродження'; інструкції та розпорядження рейхскомісара України про трудове законодавство для громадян окупованих областей; відомості про землі громадських дворів; бухгалтерські звіти.

 16. Кременчуцький гебітскомісар, м.Кременчук Кременчуцького р-ну Полтавської обл.

  Розпорядження про розвиток тваринництва; списки худоби, птиці; списки ветлікарів; нагородні документи німецького офіцера.

 17. Полтавський гебітскомісар, м. Полтава Полтавської обл

  Розрахунки фінансово-господарської служби поліцейського управління; листування з військовими і поліцейськими підрозділами про постачання продуктів харчування, ремонт шляхів, дозвіл на виїзд.

 18. Чутівська районна управа (райуправа), с. Чутове Чутівського р-ну Полтавської обл.

  Накази з особового складу райуправи і підзвітних установ; списки перепису населення; списки працівників райуправи, сільуправ, громадських дворів; списки військовополонених і вивезених на роботу до Німеччини.

 19. Решетилівська міська управа (міськуправа), смт. Решетилівка Решетилівського р-ну Полтавської обл.

  Списки жителів громадських дворів; заяви на одержання хлібного пайка; списки робітників, службовців, поліцаїв, вивезених на роботу до Німеччини.