Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Archieven Raümung.

  Dit bestand bevat steekkaarten met betrekking tot het ontruimen van de huizen van Joden in Antwerpen.

 2. Kostbare drukwerken.

  Deze verzameling bevat affiches, pamfletten en publicaties van uiteenlopende aard. Ze zijn zowel afkomstig uit de collecties van andere instellingen als van giften van particulieren aan de Kazerne Dossin.

 3. Relieken.

  Dit bestand bestaat uit enkele duizenden omslagen met daarin de persoonlijke documenten die bij aankomst door de kampadministratie in beslag werden genomen. Het gaat o.a. om foto’s, brieven, identiteitsbewijzen, diploma’s, … die toebehoorden aan de gedeporteerden, overwegend uit de konvooien XX tot XXVI.

 4. Jodenregister van St-Jans-Molenbeek (Brussel).

  Dit bestand is een digitale kopie van het Jodenregister van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om in totaal 616 scans van zowel de formulieren van het Jodenregister op zich als van allerlei administratieve documenten.

 5. Verzameling Johannes Blum.

  De verzameling bevat vooreerst een omvangrijke collectie interviews. De focus ligt hoofdzakelijk op de Shoah – het gaat voornamelijk om interviews van mensen die de Shoah meemaakten als ondergedoken kind, gedeporteerde, politiek gevangene, verzetsstrijder, … maar we noteren ook interviews van vluchtelingen (o.a. op de St. Louis), van kinderen van overlevenden van de Shoah, van Rechtvaardigen onder de Volkeren, enzoverder. Het bestand bevat daarnaast interviews in verband met de genocide in Rwanda, de Spaanse Burgeroorlog, de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, … Voor elk interview ...

 6. “Geef ze een gezicht”-verzameling.

  In deze verzameling vinden we foto’s van Joden en Roma uit België en Noord-Frankrijk die tussen 1942-1944 gedeporteerd werden vanuit de Kazerne Dossin. Ze werden verzameld naar aanleiding van het project Geef ze een gezicht (2005-2009), ter voorbereiding van het boek Mecheln-Auschwitz. De foto’s zelf zijn afkomstig uit verschillende archieven, zoals de individuele vreemdelingendossiers, de collectie Relieken, privéverzamelingen, … De collectie bevat intussen al meer foto’s dan in het boek gepubliceerd werden.

 7. Wolff, mr. M.

  Het archief bevat zakelijke correspondentie en dossiers uit Wolffs rechtspraktijk, privecorrespondentie en financiele stukken van het echtpaar Wolff-Van Lier, correspondentie van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap te Goor en correspondentie en aantekeningen over de hulp aan Joodse vluchtelingen.

 8. Cohen, M.

  Het archief bestaat uit correspondentie, brieven, dagboeken en knipsels uit kranten verzameld door Max Cohen. Een groot deel van het archief bevat brieven geschreven tijdens onderduik.

 9. Familie Hanemann-Kelemen

  Het archief bestaat hoofdzakelijk uit persoonlijke documenten en correspondentie. Daarnaast zijn er ook knipselalbums, persoonlijke aantekeningen, foto's en audiovisuele documenten.