Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 1. Archief van het gemeentebestuur van Sprang-Capelle (1907) 1923-1996 (1998)

  De gemeente Sprang-Capelle is in 1923 ontstaan na het samenvoegen van de gemeenten Sprang, Vrijhoeve-Capelle (in de volksmond Vrijhoeve) en 's Grevelduin-Capelle. Dit laatste dorp wordt meestal aangeduid als Capelle. De gemeente Sprang-Capelle is in 1997 opgegaan in de gemeente Waalwijk. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 07.51 en 07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende...

 2. archief van de Woningbouwvereniging Baardwijk. 1920-1972

  De woningbouwvereniging had tot taak het verbetering van de volkshuisvesting in Baardwijk middels woningverhuur, het wegruimen van gebrekkige woningen en de verbetering van verkeerde woontoestanden.

 3. Archief van het gemeentebestuur van Waalwijk. (1877) 1922-1996 (2001)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 07.51 en 07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. archief van het gemeentebestuur van Waspik (1905)1939-1996(1998)

  De voormalige gemeente Waspik werd in 1997 bij Waalwijk gevoegd. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 07.51 en 07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 5. Collectie oorlogsdocumenten.

  Deze collectie bevat losse stukken uit de oorlogstijd en documentatie betreffende deze periode. Daarnaast bevat ze de collecties van P.J.A. Lenglet, J. Didden, M. Hooijmayer en J.D.G.E. Hamburg. De collectie Lenglet omvat kopieën van archivalia, alsmede enkele krantenknipsels met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek naar en de berechting van de verantwoordelijke uitvoerders van de fusillade op 6 september 1944 te Waalwijk van burgemeester Moonen en Joop Hoffmans. De collectie Didden bevat verzameld documentatiemateriaal, o.a. uitgeschreven interviews, brieven en lijsten ten behoeve van...