Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Streekarchief Midden-Holland
 1. Collectie oorlogsdocumentatie Midden-Holland, 1933-1950

  De collectie is ingedeeld in rubrieken. In plaats van inventarisnummers wordt voor dit archief in de Wegwijzer verwezen naar de rubrieken. Regelmatig zijn stukken onder verschillende rubrieken terug te vinden. Nog niet alle rubrieken zijn in de Wegwijzer verwerkt. Voor verdere informatie over deze collectie kunt u zich wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Midden-Holland te Gouda.

 2. Archief van de gemeente Zevenhuizen, 1930-1971

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zevenhuizen met betrekking tot de periode 1930-1971. Inventarisnummer 857 bevat agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1935-1941. Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1945-1948 zijn te vinden onder inventarisnummer 860. Voor notulen van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders uit de jaren 1939-1946, zie de inventarisnummers 646, 871 en 873. Inventarisnummer 563 bevat historische gegevens, 1930-1971. In rubriek 2.4 vindt u informatie over de financiën v...

 3. Archief van de gemeentesecretarie Waddinxveen, 1936-1975

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Waddinxveen over de periode 1936-1975. Inventarisnummers 2123-2124 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1935 - 1950. De gemeenteraden in Nederland werden met ingang van 1-9-1941 door de bezetter ontbonden. In de periode november 1945 - medio augustus 1946 fungeerde een zogenoemde noodgemeenteraad. Agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad (inclusief voorstellen) uit de periode 1939-1946) zijn te vinden onder de inventarisnummers 1770-1775. Voor registers met agenda's en staten met besluite...

 4. Collectie Rini Leefsma-Nagtegaal, 1922-1970

  De Goudse kunstenares Rini Leefsma-Nagtegaal werd op 19 september 1915 als Wouterina Maria Hendrika Nagtegaal geboren. Na haar middelbare schoolopleiding aan de Rijks HBS studeerde ze van 1936 tot 1939 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Met haar joodse vriend Nathan ("Tan") Leefsma (22 juli 1913-9 december 1990) dook zij in de bezettingstijd onder in het Gooi. Na de bevrijding keerden zij terug naar Gouda waar ze op 11 juli 1945 trouwden. Rini Leefsma overleed op 22 augustus 1995. Enkele inventarisnummers bevatten (mogelijk) oorlogsgerelateerde informatie. Zie de...

 5. Collectie correspondentie en documentatie van mr. W.H. Sprenger en F. Vink jr. te Moordrecht betreffende de Tweede Wereldoorlog, 1939-1950

  Het archief bevat stukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.

 6. Collectie Joodse gemeenschap Gouda, 1900-1950

  Deze collectie is nog niet toegankelijk gemaakt. Gezien de periode waar dit archief betrekking op heeft, is er mogelijk oorlogsgerelateerde informatie aanwezig. Voor informatie over dit archief dient u zich te wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Midden-Holland in Gouda.

 7. Archief van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo te Gouda, 1858-1960

  Het ontstaan van de kaarsenfabriek in Gouda is te danken aan drie personen: A. Schoneveld van der Cloet, D.W. Westerbaan en A.A.G. van Iterson. Zij brachten in 1853 het startkapitaal bijeen en richtten een vennootschap op en begonnen een stearine-kaarsenfabriek als nevenbedrijf van de Goudse aardappelmeel-, siroop- en sagofabriek. Doel van de onderneming was "de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen". In 1858 werd de zaak grondiger aangepakt door een aantal Goudse ondernemers, waaronder de drie bovengenoemden. Na de aankoop van een nieuw fabricageprocedé door de firma Schoneveld v...

 8. Collectie oorlogsdocumentatie Krimpen aan den IJssel, 1940-1945

  De hele collectie heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Zie de in de Wegwijzer opgenomen inventarisnummers.

 9. Archief van de gemeente Gouda, 1921-1945

  De inventaris is nog in bewerking. Voor informatie over de inhoud van dit archief dient u zich te wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Gouda uit de periode 1921-1945. Inventarisnummers 1882 en 3723 bevatten stukken met betrekking tot het ontstaan en geschiedenis van de gemeente, 1931-1944. Rubriek 02.2 bevat raadsverslagen uit de periode 1931-1945 en stukken met betrekking tot (leden) van de gemeenteraad. Voor stukken betreffende het college van burgemeester en wethouders van ...