Archival Descriptions

Displaying items 1 to 8 of 8
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Streekarchief Het Gooi en de Vechtstreek
 1. Gemeentebestuur Laren, 1925-1979

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.08.4-2.09.4 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 3.01.1-2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Gemeentebestuur Nederhorst den Berg, 1936-1945

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 01 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 02 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 04 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Collectie Tweede Wereldoorlog

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 4. Gemeentebestuur en secretarie Hilversum, 1940-1959

  De gemeente Hilversum kende in de beginjaren van de oorlog een gelijke situatie als andere gemeenten. De enige uitzondering hierop vormde het grote aantal Nederlandse en buitenlandse joden in de gemeente. Vooral in de jaren voorafgaand aan de oorlog hebben zich hier bijna 1000 joodse vluchtelingen en andere buitenlandse joden gevestigd. Van de ruim 2.200 joodse ingezetenen overleefden er slechts circa 200 de oorlog. Vanaf 1942 veranderde de situatie. Het raadhuis werd gevorderd. De opperbevelhebber van de Duitse Weermacht in Nederland, Christiansen, vestigde vanaf april 1942 daar zijn lande...

 5. Lyceum voor leerlingen van Joodsen Bloede (Joods Lyceum), 1941-1942

  Het archief bevat stukken betreffende leerlingen, notulen van vergaderingen van leerkrachten, stukken betreffende examens, etc.

 6. Gemeentebestuur Kortenhoef, 1924-1966

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 01.05 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 02 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 04 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 7. Gemeentebestuur Blaricum, 1927-1979

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 01.01 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 02.01.03.03 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 02.02.02.02 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 8. Gemeentebestuur 's-Graveland, 1938-1966

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 01.09 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 02 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 04 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.