Archival Descriptions

Displaying items 1 to 15 of 15
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Regionaal Archief Alkmaar
 1. Archief van de gemeente Callantsoog 1937 - 1989

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.114 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.25/2.26 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Archieven van de gemeentelijke afdeling van het openbaar lichaam De Wieringermeer, sinds 1941 de gemeente Wieringermeer (1930) 1938 - 1985 (1989) Deel I Secretariearchief (1930) 1938-1985 (1989)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.11 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.13 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Archief van de Gemeente Alkmaar (1901) 1920 - 1944 (1952)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 18 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 25 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. Archief van de Gemeentepolitie Alkmaar 1844-1994

  Een moeilijke periode in het bestaan van het Alkmaarse korps was de periode 1940-1945. In deze jaren kwam het korps onder het gezag te staan van de Duitse bezetter. Hierdoor kwamen verhoudingen tussen de leiding en het personeel en het personeel onderling onder grote druk te staan, wat grote gevolgen had voor de stabiliteit van de organisatie. Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsperiode o.a. correspondentie, jaarverslagen, financiële stukken, stukken betreffende personeelsaangelegenheden, dag- en nachtrapporten, maandrapporten, stukken betreffende bevolkingsregistratie, persoonsk...

 5. Archief van de gemeente Zijpe (1933) 1939-1989 (1994)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.20 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.4.8 en 2.4.9 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Collectie documentatie Tweede Wereldoorlog

  Op 16 mei 1945, een ruime week na de capitulatie van de Duitse bezettingsmacht, verscheen in de voormalige verzetskrant Trouw, speciale uitgave voor Alkmaar en omstreken een opmerkelijke annonce van de toenmalige stadsarchivaris Th.P.M. Wortel. In dit bericht onder het kopje "WIE HELPT MEE?" verzocht Wortel bewaard gebleven illegale bladen, bulletins, circulaires en pamfletten uit de oorlogsjaren aan het gemeentearchief te willen afstaan. Hoe groot de responce is geweest, is niet meer na te gaan. Feit is wel dat met dit slagvaardig optreden een fundament is gelegd voor wat thans te boek sta...

 7. Archief van de gemeente Zuid- en Noord-Schermer 1811 - 1970

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 114-128 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 8. Archief van de gemeente Heiloo (1893) 1928-1950 (1989)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 1.2.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 1.2.10 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Archief van de gemeente Nieuwe Niedorp 1814 - 1970

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.58 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.6 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Archieven van de gemeente Castricum (1905) 1938 - 1980 (1985)

  De oorlogsjaren 1940-1945 zijn niet ongemerkt voorbij gegaan aan Castricum. In 1940 nam Castricum nog evacues op uit Den Helder, maar in de jaren 1942-1944 werd het kustgebied ontruimd op last van de Duitse bezetter. De bewoners werden ondergebracht bij naburige gemeentes als Alkmaar en Heemskerk. Op last van de Duitse bezetter werden woningen en boerderijen gesloopt, vermoedelijk om plaats te maken voor de kustverdediging. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W t...

 11. Gemeentebestuur Alkmaar, 1945-1988

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

 12. Archief van de gemeente Barsingerhorn, (1870) 1927-1970 (1981)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.6 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.10 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 13. Archief van de gemeente Langedijk 1941 - 1989

  In de Tweede Wereldoorlog, op 1 augustus 1941, werden op bevel van de Duitse bezetter de vier dorpen Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Langedijk. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.1 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren ...

 14. Archief van de gemeente Harenkarspel (1901) 1925-1989

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Archief van de gemeente Bergen (N-H) (1882) 1922-1969 (1974)

  De periode van de 2e wereldoorlog heeft op Bergen een zware stempel gedrukt. Het vliegveld is in de vroege morgen van 10 mei 1940 gebombardeerd. Voorts is in het begin van de oorlog een deel van de bevolking uit de gemeente Amersfoort geëvacueerd en in Bergen ondergebracht. In het kader van de oprichting van de "Atlantische Wal" is het dorp Bergen aan Zee gedeeltelijk afgebroken. Dit achtte de Duitse bezetter nodig ter beveiliging van de kust tegen een mogelijke invasie van de geallieerden. Het grootste deel van de bevolking van Bergen heeft de gemeente moeten verlaten. Het archief bevat de...