Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Kazerne Dossin: Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme / Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
 1. Verzameling kranten.

  Dit bestand bevat zowel volledige kranten als persknipsels, daterend van zowel voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om originelen als gedigitaliseerde stukken. De behandelde onderwerpen zijn zeer divers – antisemitisme, de vervolging van Joden en Roma, genocide, negationisme, …

 2. Eigen Verzameling Archiefmateriaal.

  Deze collectie valt uiteen in enkele honderden kleinere (sub)collecties en bestanden. Enerzijds gaat het om archieven, iconografisch materiaal, documentatie, periodieken enzoverder toevertrouwd aan de Kazerne Dossin door overlevenden van de Shoah (of hun familieleden), door oud-verzetslui, nakomelingen van slachtoffers van de Shoah, … Daarnaast bevat de verzameling ook persoonlijk archiefmateriaal (nota’s, foto’s, briefwisseling) of allerhande collecties (krantenknipsels, pamfletten, affiches) van onderzoekers, van oud-verzetsstrijders, van personen die later functies uitoefenden binnen Joo...

 3. Fotoverzameling.

  Deze collectie is samengesteld uit zowel origineel als gedigitaliseerd fotomateriaal. De foto’s zijn afkomstig uit zowel de eigen verzameling, privéverzamelingen als collecties van andere instellingen.

 4. Archieven Raümung.

  Dit bestand bevat steekkaarten met betrekking tot het ontruimen van de huizen van Joden in Antwerpen.

 5. Kostbare drukwerken.

  Deze verzameling bevat affiches, pamfletten en publicaties van uiteenlopende aard. Ze zijn zowel afkomstig uit de collecties van andere instellingen als van giften van particulieren aan de Kazerne Dossin.

 6. Relieken.

  Dit bestand bestaat uit enkele duizenden omslagen met daarin de persoonlijke documenten die bij aankomst door de kampadministratie in beslag werden genomen. Het gaat o.a. om foto’s, brieven, identiteitsbewijzen, diploma’s, … die toebehoorden aan de gedeporteerden, overwegend uit de konvooien XX tot XXVI.

 7. Jodenregister van St-Jans-Molenbeek (Brussel).

  Dit bestand is een digitale kopie van het Jodenregister van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om in totaal 616 scans van zowel de formulieren van het Jodenregister op zich als van allerlei administratieve documenten.

 8. Verzameling Johannes Blum.

  De verzameling bevat vooreerst een omvangrijke collectie interviews. De focus ligt hoofdzakelijk op de Shoah – het gaat voornamelijk om interviews van mensen die de Shoah meemaakten als ondergedoken kind, gedeporteerde, politiek gevangene, verzetsstrijder, … maar we noteren ook interviews van vluchtelingen (o.a. op de St. Louis), van kinderen van overlevenden van de Shoah, van Rechtvaardigen onder de Volkeren, enzoverder. Het bestand bevat daarnaast interviews in verband met de genocide in Rwanda, de Spaanse Burgeroorlog, de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, … Voor elk interview ...

 9. “Geef ze een gezicht”-verzameling.

  In deze verzameling vinden we foto’s van Joden en Roma uit België en Noord-Frankrijk die tussen 1942-1944 gedeporteerd werden vanuit de Kazerne Dossin. Ze werden verzameld naar aanleiding van het project Geef ze een gezicht (2005-2009), ter voorbereiding van het boek Mecheln-Auschwitz. De foto’s zelf zijn afkomstig uit verschillende archieven, zoals de individuele vreemdelingendossiers, de collectie Relieken, privéverzamelingen, … De collectie bevat intussen al meer foto’s dan in het boek gepubliceerd werden.