Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Zuidhorn
  1. Archief van de gemeente Aduard 1811-1989

    De gemeente Aduard maakt sinds 1990 samen met de voormalige gemeentes Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn deel uit van de nieuwe gemeente Zuidhorn. Notulen van de gemeenteraad en van het college van B&W bevinden zich onder 1.21. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden genoemd onder 1.23. Stukken die betrekking hebben op de bevolkingsregistratie zijn te vinden onder 1.28. Hier kan met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog bruikbare informatie aangetroffen worden.

  2. Archief van de gemeente Grijpskerk. 1811-1989

    De gemeente Grijpskerk maakt sinds 1990 met de voormalige gemeentes Aduard, Oldehove en Zuidhorn deel uit van de nieuwe gemeente Zuidhorn. Notulen van de gemeenteraad en van het college van B&W bevinden zich onder 02.02. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden genoemd onder 02.04. Stukken die betrekking hebben op de bevolkingsregistratie zijn te vinden onder 02.09. Hier kan met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog bruikbare informatie aangetroffen worden.