Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Terschelling
  1. Gemeente Terschelling (1811) 1900-1943 (1952)

    Tot 1942 viel Terschelling onder Noord-Holland. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 06.01 en 06.02 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 06.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 06.17 en 06.34 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.