Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Nijkerk
  1. Archief gemeentebestuur Nijkerk 1920 - 1947

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W (zie bijv. dossiernr. 2: Gemeentebestuur algemeen. Oorlog en bevrijding 1920 -1946), het hoofdstuk betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.