Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Centre des Archives du communisme en Belgique
  1. Commission de contrôle politique.

    Dit archiefbestand bevat de reeks dossiers opgesteld door de politieke controlecommissie van de KPB (Commission de contrôle politique). Het gaat onder andere om meer dan 5000 individuele dossiers van militanten. Ze bevatten doorgaans briefwisseling, verslagen en nota’s over de politieke houding en activiteiten van de militanten. We noteren heel wat dossiers van gekende (al dan niet voormalige) communisten van Joodse afkomst zoals Hertz Jospa (nr. 2413), Leopold Flam (nr. 5767), Pinkus Broder (nr. 0416), Henri Buch (nr. 407), Edith Buch (nr. 0355), David Susskind (nr. 2069), … We vermelden d...

  2. Fonds Jean Terfve.

    We noteren vooreerst enkele dossiers inzake conferenties over internationale politiek, vrede en vreedzame co-existentie. Nr. 52/04 bevat notities van Terfve inzake “Groupe sioniste: conférence débat” (1957). Nr. 73/07 bevat notities van de tussenkomst van Terfve, briefwisseling en flyers betreffende het debat Conditions et perspectives de paix au Moyen-Orient georganiseerd door la Tribune Libre Universitaire en de Union des Étudiants Juifs de Belgique (1968). Onder nr. 73/08 vinden we eveneens nota’s van de tussenkomst van Terfve, inzake de conferentie La gauche belge face au problème de la...