Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Belgische Senaat, Sectie Archivering en Historiografie / Sénat de Belgique, Section Archivage et Historiographie
  1. Naturalisaties.

    In deze reeks vinden we (per zitting) dossiers afkomstig van de Commissie voor de Naturalisaties. Ze bevatten hoofdzakelijk gedrukte ‘stukken’ van de Senaat met daarin (beknopte) biografische informatie over de personen die de Belgische nationaliteit wensten te verkrijgen, maar soms ook briefwisseling met o.a. de aanvragers of hun advocaten.