Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archives de l'Université catholique de Louvain
  1. Papiers d’Alexandre Delmer.

    In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

  2. Papiers de Paul Van Zeeland.

    In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).