Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archief Gent
 1. Audiovisuele verzameling.

  Vooreerst noteren we onder AV/2003/7 de cd-rom met gedigitaliseerde documenten inzake de Jodenvervolging in Gent, afkomstig uit het bestand “Reeks IX (Burgerlijke stand en bevolking) (BE / SAG / IX)”, gemaakt door het toenmalige Joods Museum voor Deportatie en Verzet (2003). Een aantal video-opnames hebben betrekking op de Joodse bevolking van Gent en gaan o.a. over de herdenking van de Joodse studenten aan de Gentse universiteit (1996; AV DZD/275-51), het boek Schrijven in de schaduw van de dood: jodenvervolging in het Gentse van Marc Verschooris (AV DZD/425-204), de reactie van de Joodse ...

 2. Reeks IV (Personeelszaken).

  • Archief Gent
  • BE / SAG / IV
  • Dutch
  • 1796-1999
  • ca. 1964 nrs.

  In dit bestand vinden we een dossier (nr. 359) terug inzake de Jodenverordeningen.

 3. Reeks IX (Burgerlijke stand en bevolking).

  • Archief Gent
  • BE / SAG / IX
  • Dutch
  • 1756-1980
  • 16,2 s.m.

  In dit bestand vinden we twee dozen getiteld “Joden”, met daarin ongenummerde registers en dossiers. Doos 1 bevat enkele (voorlopige?) versies van het Jodenregister van Gent. Daarnaast noteren we o.a. de lijsten (1941-1942), opgemaakt tijdens de bezetting, van personen die als ‘Jood’ moesten worden ingeschreven in de stad Gent en omliggende gemeenten. We vinden eveneens lijsten, opgesteld na de bevrijding (oktober-november 1944), die aangeven of de in het Jodenregister vermelde personen al dan niet zijn teruggekeerd naar Gent. We merken op dat enkele lijsten betrekking hebben op Joodse kind...

 4. Reeks XII (Militie).

  In deze reeks vinden we onder nr. 28 een (sub)dossier getiteld “Oorlogsmisdaden 1940-1944”. Daarin vinden we verslagen, opgesteld per wijk, van door de bezetter begane misdaden tegen de bevolking. De beknopte verslagen, opgesteld net na de bevrijding, bevatten onderdelen over de vervolging (en huidige situatie) van Gentse Joden en van “verwoesting of in beslagneming van eigendommen niet gerechtvaardigd door de oorlogsomstandigheden”, waarbij het quasi uitsluitend gaat om plunderingen van woningen van Joodse Gentenaars.