Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Черкаська народна районна поліція, м. Черкаси

  • District People's Police, city of Cherkasy
  • Cherkaska narodna raionna politsiia, m. Cherkasy

  Local auxiliary police documentation can contain information connected to the Holocaust. Titles and sizes of the selected files potentially related to the subject: File 1. Lists of policemen and other employees of the district police; lists of employees and workers of establishments and enterprises in Cherkasy that were eligible to use electricity, 1942-43, 43 pages. File 2. Lists of policemen; receipts they obtained for arrested persons and confiscated money, statements and certificates regarding bicycles registered; report for the administrative and economic expenses, etc. Not dated. 40 p...

 2. Адресне бюро Черкаської української охоронної поліції, м. Черкаси

  • Address Bureau of Cherkasy Ukrainian Schutzpolizei, city of Cherkasy
  • Adresne biuro Cherkaskoi ukrainskoi okhoronnoi politsii, m. Cherkasy

  Local administration documentation can contain information connected to the Holocaust. Titles and sizes of the selected files potentially related to the subject: Inventory 1. Selected file titles: File 2. Correspondence with district police, district board and other bodies of the German occupation authorities about issuance of passports to the city and district population. January-July 1942, 106 pages. File 3. Lists of the plenipotentiaries of the district board, correspondence with the police about people who had fled from the labour camp and those who had violated passport regulations. Pe...

 3. Черкаська біржа праці, м. Черкаси

  • Cherkasy Labour Registry Office, city of Cherkasy
  • Cherkaska birzha pratsi, m. Cherkasy

  Local administration documentation can contain information connected to the Holocaust. Titles and sizes of the selected files potentially related to the subject: File 1. List of employees and workers of the occupation bodies, establishments and organizations in Cherkasy. List of graduates from Cherkasy school for medical assistants. April-November 1942, 74 pages. File 2. List of employees and workers of the occupation bodies, establishments and organizations in Cherkasy. May 1942 – March 1943, 79 pages. File 3. List of employees and workers of the occupation bodies, establishments and organ...

 4. Колекція. Листи громадян, які служили в німецько-фашистських військових частинах

  • Collection. Letters of persons who served in German-Fascist military units.
  • Kolektsiia. Lysty hromadian, yaki sluzhyly v nimetsko-fashystskykh viiskovykh chastynakh

  File 1. Letters of persons who served in German-Fascist military and police units, 52 pages.

 5. Колекція. Історичні довідки про найважливіші події Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у м. Черкаси та Черкаському районі, м. Черкаси Київської області

  • Collection. Historical information about the most important events in Cherkasy and Cherkasy district during the Great Patriotic War of the USSR in 1941-1945 against the German-Fascist invaders
  • Kolektsiia. Istorychni dovidky pro naivazhlyvishi podii Velykoi Vitchyznianoi viiny 1941–1945 rr. u m. Cherkasy ta Cherkaskomu raioni, m. Cherkasy Kyivskoi oblasti

  The collection contains historical information about the events of the German occupation in Cherkasy and Cherkasy district; some files selected below may be relevant to the Holocaust history. File 3. Historical information about the most important events of the Great Patriotic War 1941-1945 in the villages of Cherkasy district, April-August 1944, 88 pages. File 4. Profiles, recollections and references about Nazi atrocities and about recruitment and deportations to Germany for forced labour; copies of letters sent from Germany; information about those deported. List of Cherkasy dwellers rep...

 6. Управління Служби безпеки України в Черкаській області м. Черкаси Черкаської області

  • Cherkasy Directorate of the Security Service of Ukraine, city of Cherkasy, Cherkasy region
  • Upravlinnia Sluzhby Bezpeky Ukrainy v Cherkaskii oblasti, m. Cherkasy Cherkaskoi oblasti

  Collection contains personal criminal investigation files on Soviet citizens accused of political or criminal crimes (Inventory 1), and on Soviet citizens who returned to the USSR from German captivity or from being Ostarbeiter (Inventory 2). Some of these persons may have been of Jewish background. Inventory 1. 10916 files; 1918–1995. Extrajudicial and aborted criminal files. Inventory 2. 30642 files; 1941–1945. Filtration files.

 7. Видавництво українсько-фашистської газети "Золотоніські вісті", м. Золотоноша Полтавської області

  • Editorial board of the Ukrainian-Fascist newspaper "Zolotonosha Herald," town of Zolotonosha, Poltava region
  • Vydavnytstvo ukrainsko-fashistskoi gazety "Zolotoniski visti", m. Zolotonosha Poltavskoi oblasti

  As an occupation media, the newspaper contained orders and instructions addressed to the local population, as well as materials of propaganda nature, and thus can be related to the history of the Holocaust. File 1. Copies of the newspaper of 1943 (incomplete set), 34 pages. File 2. Issues No. 5 (117), 38 (150), 39 (151) of 1943, 5 pages. File 3. Issues from December 17, 1942 to May 2, 1943, No. 91 (110) – 35 (147), 9 pages. File 4. Issues from June 20, 1943 to July 4, 1943, No. 49-53, 10 pages. File 5. Issues from February 4 to April 29, 1943, 10 pages. File 6. Issues from May 9 to June 6, ...

 8. Редакція газети "Українське Полісся", м. Чернігів Чернігівської області

  • Editorial board of "Ukrainian Polissia" newspaper, city of Chernihiv, Chernihiv region
  • Redaktsiia hazety "Ukrainske Polissia", m. Chernihiv Chernihivskoi oblasti

  As an occupation media, the newspaper contained orders and instructions addressed to the local population, as well as materials of propaganda nature, and thus relates to the history of the Holocaust. Inventory 1. File 1-18. Copies of “Ukrainian Polissia” newspaper and concomitant materials. Each file is approx. 40 pages on average. File 19. Report on newspaper publication from November 1 – December 31, 1943, 1 page. File 21. Informational newsletter by Ortskommandantur from December 1941, 3 pages. File 23. Reports on expenses on economic issues, 8 pages. File 24. Invoices and receipts for t...

 9. Archief Arthur De Bruyne.

  In dit bestand noteren we vooreerst onder F1/G de artikels “Dr. Marten Rudelsheim” (1981), “De Jodenvervolging onder Hitler” (1981) en “Pius XII en de vervolgde Joden” (1982), verschenen in het rechtse Vlaams-nationalistische blad ’t Pallieterke. Het bestand bevat nog andere dossiers (doorgaans bestaande uit documentatie, aantekeningen, kladversies en originelen) inzake voor deze gids relevante artikels van De Bruyne, zie “De ‘anderen’ en de Joden: Britse en Zwitserse schuld” (1979) en “Hitler en de Joden” (1979)(onder nrs. D8713(6/1) – D8713(6/2)), “De Jodenvervolging onder Hitler” (1981)(...

 10. Archief Vrij Historisch Onderzoek.

  Dit bestand zou voornamelijk stukken bevatten die typisch zijn voor verenigingsarchief. In het bijzonder zou het vooral gaan om stukken inzake de redactie van de verschillende publicaties van VHO, en om correspondentie met betrekking tot de gerechtelijke vervolgingen van VHO-verantwoordelijken.

 11. Collectie periodieken.

  Het ADVN bewaart heel wat periodieken die voor deze gids relevant zijn. Ze beslaan de periode eind 18de eeuw - heden. Het gaat in de eerste plaats om publicaties van Joodse organisaties uit België. We noteren exemplaren van o.a. Belgisch Israëlitisch Weekblad, Berichten. Antwerpse contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, La Centrale, Contact J, In naam van de vrijheid, Joods Actueel, Kehilatenou, Regards, Keren Kayemeth, Maccabi, Nieuw Israëlitisch Weekblad, ... Daarnaast vinden we ook heel wat (weliswaar zeer fragmentarisch bewaarde) periodieken van Joodse organisaties uit het bu...

 12. Collectie Letterenhuis.

  In de collectie van het Letterenhuis – een omvangrijk geheel van archivalia, documentatie en iconografisch materiaal – vinden we heel wat stukken die voor deze gids relevant zijn. De onderwerpsmappen bevatten doorgaans vooral krantenknipsels, brochures, programmaboekjes, publicaties, flyers, affiches, uitnodigingen en vaak ook losse archiefstukken. Via de Agrippa-databank kan men bladeren in de collectie, zoeken op naam (van personen of organisaties), of zoeken in de archiefbeschrijvingen. We noteren vooreerst dossiers op naam van personen van Joodse afkomst, of organisaties of thema’s die ...

 13. Archief van Leopold Flam.

  Dit bestand is op moment van schrijven nog niet volledig ontsloten. Het bevat o.a. dagboeken van Flam, schriften met aantekeningen, lectuurnota’s, …

 14. Antwerps Joods Historisch Archief - Archief van Sylvain Brachfeld.

  Het ‘Antwerps Joods Historisch Archief – Archief van Sylvain Brachfeld’ is een uitzonderlijk diverse verzameling archief en documentatie. We noteren vooreerst het archiefmateriaal dat betrekking heeft op het privéleven van Sylvain Brachfeld en zijn familie. Het gaat o.a. om een omvangrijke reeks dossiers met briefwisseling en allerhande persoonlijke documenten (rijbewijzen, lidkaarten enz). Ten tweede vinden we onder de rubrieken “Antwerps Joods verleden” en “Belgisch Joods verleden” dossiers en losse stukken terug over de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende het Jodendom en de Joods...

 15. Beeldbank AVA.

  Deze verzameling bevat meer dan een kwart miljoen foto’s, dia’s, prenten, gravures, kaarten en ander iconografisch materiaal. Deze objecten werden grotendeels gedigitaliseerd en zijn (in lage resolutie) raadpleegbaar via de zoekmachine op de website van het FelixArchief. Wat deze gids betreft vinden we via de detailtoegang “Beeldbank AVA” heel wat relevante foto’s en dia’s, hoofdzakelijk daterend uit het interbellum en de tweede helft van de 20ste eeuw. We noteren vooreerst iconografisch materiaal over synagogen, Joodse scholen, begraafplaatsen en andere religieuze gebouwen zoals rituele ba...

 16. Interne werking van de stad – Beheer van stadseigendommen – Archief patrimonium Antwerpen (district en stad).

  Onder deze rubriek vinden we het archief van de Dienst voor Stadsgebouwen, dat de periode 1829-1954 omvat. Daarin noteren we vooreerst het dossier nr. 480 # 3452 (1940-1943) inzake de richtlijnen en verordeningen met betrekking tot het ‘Joodse schoolwezen’. Daarnaast hebben enkele dossiers betrekking op evenementen van Joodse organisaties die doorgingen in de Feestzaal Harmonie, waaronder het turnfeest van sportclub Maccabi (nr. 480 # 5300; voor het jaar 1933), activiteiten van de “Aangenomen Israëlitische School” (nr. 480 # 5321; 1925) en het Joods Nationaal Fonds (nr. 480 # 5342; 1931-193...

 17. Kabinet van de burgemeester – Bob Cools.

  In het archief van kabinet van burgemeester Cools vinden we enkele relevante dossiers. Ze bevatten doorgaans allerhande (politie)verslagen, krantenknipsels, handgeschreven notities, lijstmateriaal, briefwisseling, … Sommigen zijn vrij omvangrijk en opgedeeld in subdossiers. We noteren, onder andere, de dossiers inzake: de bomaanslag tegen de synagoge van de Sefardische gemeenschap in de Hoveniersstraat op 20 oktober 1981 (nr. 685 # 104), terrorisme (1987-1994; nr. 685 # 174), de Diamantwijk en diamantindustrie (1987-1994; nr. 685 # 3) en de bedevaart naar het Fort van Breendonk en herdenkin...

 18. Kabinet van de burgemeester – Delwaide Leo sr.

  In dit bestand noteren we dossiers betreffende representatie van Leo Delwaide sr. ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Belgisch Israëlitisch Weekblad (1964)(nr. 742 # 26), over de ontvangst van B’nai B’rith afdeling Antwerpen (1972)(nr. 742 # 65) en betreffende een interview van de BRT over het lot van de Antwerpse Joden tijdens de bezetting (1973)(nr. 742 # 69).

 19. Kabinet van de burgemeester – Lode Craeybeckx.

  In het archief van het kabinet van voormalig burgemeester Lode Craeybeckx vinden we heel wat relevante dossiers terug. Ze zijn vrij divers en bevatten doorgaans allerhande (politie)verslagen, krantenknipsels, handgeschreven notities, lijstmateriaal, briefwisseling, notulen van vergaderingen, … We noteren onder andere een dossier inzake de opvoering van het toneelstuk der Stellvertreter van Rolf Hochhuth (1966; MA-KAB # 1286), over het Coördinatie Comité der Diamantnijverheid met o.a. de eedaflegging van Romi Goldmuntz (1953; MA-KAB # 1348), betreffende door de Duitse bezetter gestolen diama...

 20. Publieke taken – Burgerlijke stand en bevolking.

  In het archief afkomstig van de burgerlijke stand vinden we vooreerst de gebruikelijke stukken zoals de verschillende bevolkingsregisters, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, enz. De vreemdelingendossiers, gevormd door de stad Antwerpen vanaf 1840, zijn eveneens een belangrijke en veelgebruikte bron. Het gaat om in totaal om meer dan 600000 dossiers. Ze worden ontsloten door numerieke en alfabetische indexen. Deze laatste zijn voor de periode 1840-1930 digitaal te raadplegen via de zoekmachine van het FelixArchief en via de website van FamilySearch (http://www.familysearch.org). De i...