Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Letterenhuis (voorheen Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven)
  1. Collectie Letterenhuis.

    In de collectie van het Letterenhuis – een omvangrijk geheel van archivalia, documentatie en iconografisch materiaal – vinden we heel wat stukken die voor deze gids relevant zijn. De onderwerpsmappen bevatten doorgaans vooral krantenknipsels, brochures, programmaboekjes, publicaties, flyers, affiches, uitnodigingen en vaak ook losse archiefstukken. Via de Agrippa-databank kan men bladeren in de collectie, zoeken op naam (van personen of organisaties), of zoeken in de archiefbeschrijvingen. We noteren vooreerst dossiers op naam van personen van Joodse afkomst, of organisaties of thema’s die ...

  2. Archief van Leopold Flam.

    Dit bestand is op moment van schrijven nog niet volledig ontsloten. Het bevat o.a. dagboeken van Flam, schriften met aantekeningen, lectuurnota’s, …