Archival Descriptions

Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Gemeentearchief Nijefurd close
  1. Archief gemeentebestuur Stavoren

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.