Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Kollumerland c.a.
  1. Gemeentebestuur, 1919-1979

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 13 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1919-1979). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Landarbeidersvereniging Kollumerland c.a. te Kollum, 1919-1954

    De volledige naam is: Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Kollumerland c.a.