Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Netherlands
Holding Institution: Gemeente Tubbergen
  1. Archief van de gemeente Tubbergen

    Het archief van de gemeente Tubbergen 1811-1985 is opnieuw geïnventariseerd. De basisarchiefcode geldt als ingang. Voor informatie over de inventaris dient u zich te wenden tot de gemeente Tubbergen, afdeling Klantencontactcentrum (KCC), tel. 0546-628000.