Archival Descriptions

Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Gemeente Reimerswaal close
  1. Archief van de gemeente Kruiningen, 1583 - 1969

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 4-58 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk IV, paragraaf 2 en 3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.