Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Ukraine
 1. Лосинівська районна управа, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської обл

  Протоколи зборів членів громад району. Списки військовополонених та евакуйованих громадян.

 2. Лосинівський паспортний стіл, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області

  Особисті посвідчення. Заяви громадян на видачу паспортів

 3. Лосинівська районна комендатура, с. Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області

  Розпорядження комендатури про заборону забою худоби, поставки продуктів окупаційній владі

 4. Ніжинська біржа праці, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Анкети і списки громадян, що вивезені до Німеччини.

 5. Відділ запису актів громадянського стану Ніжинської міської управи, м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області

  Розпорядження і листування міськуправи. Статистичні звіти про кількість населення сіл. Відомості видачі зарплати працівникам відділу

 6. Корюківська районна поліція, смт. Корюківка Чернігівської області

  Назви справ з фонду: Спр. 1. Книга приказов. 89 арк. Спр. 2. Списки работников полиции. 167 арк. Спр. 3. Списки работников полиции. 36 арк.

 7. Сновська районна управа, м. Сновськ Сновського району Чернігівської області

  Відомості видачі зарплати працівникам поліції, сільуправ та інших установ

 8. Тупичівська районна управа, с. Тупичів Тупичівського району Чернігівської області

  Накази, листування райуправи з сільськогосподарськими громадами. Протоколи засідань райуправи, нарад бургомістрів, старостів та ін. Плани, списки німецьких могил на території району

 9. Бахмацька міська управа, м. Бахмач Бахмацького району Чернігівської області

  Постанови і розпорядження райуправи, накази військово-господарської комендатури, бургомістра м. Бахмач, господарського відділу при управі про мобілізацію людей і тяглової сили на виконання плану сівби, знищення могил червоних партизан, правила записів актів громадянського стану, видачу допомоги родинам осіб, що добровільно виїхали до Німеччини, видачу продуктових карток працівникам міськуправи. Повідомлення про перейменування громади № 36 с. Красилівка в хліборобську спілку. Списки співробітників Бахмацької міськуправи і службовців установ м. Бахмач на видачу продуктових карток

 10. 8884 Талалаївська районна управа, с. Талалаївка Талалаївського району Сумської області

  Накази райуправи про призначення вчителів району. Список вчителів. Відомості видачі зарплатні. Посвідчення, що видані окупаційною владою громадянам.

 11. Чернігівський підпільний обком КП(б)У, м. Чернігів Чернігівської області

  Директиви, протоколи засідань, звіти про діяльність підпільного обкому, райкомів КП(б)У, антифашистських організацій, партизанських з'єднань та загонів. Бойовий рапорт чернігівських партизан. Газети, листівки, відозви, які розповсюджувались підпільниками. Щоденник командира партизанського з'єднання Попудренка М. М. Списки особового складу партизанських загонів та підпільних груп. Особові справи з прийому в члени ВКП(б).

 12. Чернігівська обласна комісія з розслідування злочинів нацистських загарбників, м. Чернігів Чернігівської області

  Доповідь комісії, повідомлення про злочини, скоєні нацистськими загарбниками під час тимчасової окупації області. Акти матеріальних збитків, заподіяних нацистськими загарбниками. Хронологічна довідка про період окупації населених пунктів. Списки убитих та вивезених до Німеччини; в'язнів чернігівської тюрми; комуністів і радянських активістів, які загинули під час окупації області. Акти розкриття поховань, фотографії братських могил жертв нацистської окупації у містах Чернігів та Бахмач. Заяви громадян Прилуцького району про збитки, заподіяні нацистськими загарбниками.

 13. Губернаторство провінції Буковина м. Чернівці

  Директиви, директивні вказівки кабінету Міністрів, Генерального штабу армії, ХІІ лісної дирекції, Центрального інституту статистики про підготовку допризовників і патріотичне виховання молоді, мобілізацію населення на вивіз деревини для потреб армії, організацію оборони при наступі радянських військ (1943), складання демографічних зведень (1943), проведення плебісциту на Буковині (1941). Накази Міністерства національної оборони, Генеральної дирекції поліції, Генерального штабу армії, Ради Міністрів, губернатора про інтернування у трудові табори членів таємних релігійних сект, контроль за ді...

 14. Директорат національної економіки губернаторства Буковини м. Чернівці

  Накази губернатора про організацію Директорату національної економіки (1942), передачу в розпорядження Директорату промислових підприємств Буковини, вільну торгівлю худобою на території Буковини. Рішення губернатора Буковини про вилучення у населення та установ лісоматеріалів і встановлення цін на паливо. Анкети економічного стану комун. Відомості про забезпечення міст Буковини сільськогосподарськими продуктами. Справи про перехід у власність румунської окупаційної влади майна інтернованих у табори євреїв (1941-1943).

 15. Директорат адміністративних справ губернаторства Буковини

  Накази губернаторства Буковини про адміністративно - територіальний поділ краю (1941), ведення облогового стану в Чернівцях, спеціального режиму для єврейського населення, боротьбу з партизанами, створення концентраційних таборів у м. Чернівці та м. Садгора (1941-1942). Протоколи службових нарад працівників префектур і претур. Звіти префектів і преторів про настрій населення, діяльність політичних партій і організацій, діяльність поліцейських і жандармських органів. Кошториси видатків Директорату та підрозділів. Особові справи працівників поліції жандармерії, та Директорату. Листування з Ра...

 16. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації м. Чернівці

  Декрет-закон та наказ Губернаторства провінції Буковина про створення Директорату румунізації, колонізації та інвентаризації (1941). Рішення Директорату про облік нерухомого майна, порядок інвентаризації державного майна. Справи про визначення права власності на будівлі, земельні та лісові ділянки, худобу. Особові справи осіб, інтернованих у концтабори. Угоди про оренду земельних ділянок, підприємств, млинів

 17. Директорат праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Накази Губернаторства Буковини та директорату про порядок мобілізації жителів єврейської національності на примусові роботи, використання коштів, одержаних від хворих за лікування на потреби лікарень, Протоколи засідань громадянсько-військового комітету з питань епідеміологічних захворювань та комісії з проведення аукціонів. (1942). Повідомлення директорату фінансів санітарного відділу про видачу дозволів на приватну практику лікарям на території Буковини, правила проведення аукціонів. Відомості генерального відділу епідеміології про випадки епідеміологічних захворювань населення. Проекти б...

 18. Фінансовий директорат губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Листування з Директоратом румунізації, колонізації та інвентаризації, повітовими фінансовими адміністраціями, військовим кабінетом губернаторства Буковини, військовими частинами з порядку оподаткування власників будівель, ведення книг реєстрації нерухомого майна, мобілізації в армію, створення протиповітряної оборони, залучення до примусових робіт ремісників єврейської національності, розміщення бомбосховищ

 19. Чернівецька обласна комісія облвиконкому з сприяння обліку збитків і розслідування злодіянь вчинених німецько-фашистськими загарбниками на території Чернівецької області

  Положення, інструкція про встановлення розміру збитків та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, протоколи засідань Чернівецької області та міської комісій (збереглися не в повному обсязі), акти та узагальненні відомості комісії з встановлення і обліку розмірів збитків, які заподіяні підприємствам, установам, колгоспам та громадянам Чернівецької області. Книга, реєстри обліку збитків, актів комісії по обліку збитків, протоколи допитів свідків злодіянь загарбників, опитувальні листи радянських громадян, які повернулись на Батьківщину з фашистського полону, листи з концтабор...