Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 40
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Ukraine
Holding Institution: Державний архів Кіровоградської області
 1. Олександрівська районна управа; с. Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області

  Відомості про промислові підприємства, колгоспи, радгоспи, машинно-тракторні станції, медичні і культурні установи сільуправ Олександрівського району. Особові посвідчення жителів с. Бовтишка.

 2. Піщанобрідська районна управа; с. Піщаний Брід Піщанобрідського району Кіровоградської області. Кіровоградської області.

  Відомості про промислові підприємства, радгоспи, машинно-тракторні станції, медичні, культурні установи сільуправ Піщанобрідського району. Особові посвідчення жителів району.

 3. Новогеоргіївська районна управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області

  Постанови, накази, розпорядження гебітскомісаріату, райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про боротьбу з партизанським рухом, про проведення перепису та паспортизації населення, про постачання продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування, про проведення сільськогосподарських робіт. Списки комуністів, комсомольців, що перебували на території райуправи. Листування з питань заготівлі лісу та заготівлі металобрухту

 4. Новогеоргіївська міська управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи про вербування молоді до Німеччини, про проведення перепису і паспортизації населення та з питань роботи установ освіти. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки німецьких підданих (фольксдойче). Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям міської управи. Заяви розкуркулених і репресованих осіб на виділення землі. Листування з адміністративних та господарських питань.

 5. Житловий відділ Кіровоградської міської управи; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Фінансові документи. Списки службовців і двірників управлінь будинками. Списки мешканців по управлінням будинками та євреїв, закріплених за житловим відділом для прибирання вулиць міста. Угоди на здачу в оренду домоволодінь. Заяви громадян на отримання житла. Листування з адміністративних питань.

 6. Комендатура української служби порядку; м. Кіровоград.

  Постанови, накази, розпорядження райхскомісару України, Кіровоградського міського комісару про регулювання заробітної плати та цін на продукти, про влаштування безпритульних дітей у дитячий будинок і у будинок інвалідів. Списки особового складу комендатури. Заяви, автобіографії, анкети, характеристики громадян, які бажають працювати в комендатурі. Листування Райхскомісаром України з адміністративних питань.

 7. Комендатура шутцманшафта м. Кіровограда; м. Кіровоград

  Накази і розпорядження по комендатурі шутцманшафта. Звіти і рапорти охоронних поліцейських загонів про проведену роботу. Довідки про видачу хліба арештованим. Відомості про розшук і арешт кримінальних та політичних злочинців, комсомольців та членів комуністичної партії. Відомості про виконання населенням трудової повинності. Заяви громадян про прийняття їх на службу до комендатури. Списки громадян вивезених до Німеччини.

 8. Кіровоградський гебітскомісаріат; м. Кіровоград.

  Циркуляри, розпорядження райхскомісару України, генерального комісару Миколаївського округу про введення нового аграрного порядку, про створення сільськогосподарських товариств, про вивезення худоби і сільськогосподарських продуктів до Німеччини, про збільшення робочого часу для працюючих. Списки робітників і службовців установ, підприємств міста. Заяви громадян на видачу нічних перепусток. Списки євреїв Великовисківського району, матеріали по їх репресіям. Анкети і списки німецьких підданих (фольксдойче). Листування з генеральним комісаром Миколаївського округу з адміністративних та господ...

 9. Устинівська районна управа; с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження райуправи про вербування молоді до Німеччини, про організацію служби молоді, про проведення перепису і паспортизації населення, про поставки продуктів харчування для німецької армії, про оподаткування населення та проведення сільськогосподарських робіт на селі. Заяви розкуркулених та репресованих осіб на виділення землі. Особові посвідчення жителів району. Документи з особового складу. Листування з Кіровоградською міською управою з питань роботи установ освіти та діяльності церкви.

 10. Кіровоградський міський комісар; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Розпорядження Кіровоградської міської управи з організаційних і господарських питань. Списки службовців міського комісаріату. Заяви громадян про надання їм нічних перепусток

 11. Кіровоградська обласна земельна управа; м. Кіровоград.

  Накази і розпорядження генерального комісара Миколаївського округу та Кіровоградської облземуправи з основної діяльності. Відомості про наявність в області різного виду худоби, баланси по її відкорму по районам і громадським дворам області. Акти перевірки якості зерна. Списки та документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників управи. Листування з МТС з питань постачання палива і мастил.

 12. Кіровоградське обласне і міське архівне управління; м. Кіровоград.

  Накази архівного управління з кадрових питань. Плани роботи управління. Опис документальних матеріалів. Відомості про наявність книг і газет, що зберігаються в архіві. Описи облікових карток комуністів. Списки особових справ членів партії міста Кіровограда, партизанів. Акти про передачу партійних документів органам СД. Бухгалтерські документи. Штатні розклади. Табелі обліку робочого часу. Правила внутрішнього розпорядку архівного управління. Листування з міською управою з фінансових і кадрових питань.

 13. Кіровоградська міська управа; м. Кіровоград.

  Розпорядження німецької військової комендатури № 679 про утворення і організацію роботи Кіровоградської міської управи. Накази німецького цивільного коменданта м. Кіровограда. Постанови і накази міськуправи з адміністративно-господарських питань та накази по особовому складу міськуправи. Протоколи засідань міської управи. Відомості про кількість населення і безробітних громадян м. Кіровограда станом на 14.09.1941 року. Довідник сіл Миколаївської, Херсонської і Кіровоградської областей з даними про загальну кількість їх населення та про кількість населення німецької національності, що у них ...

 14. Олександрійський гебітскомісаріат; м. Олександрія Кіровоградської області.

  Розпорядження гебітскомісаріата з господарських питань. Списки осіб, вивезених на роботу до Німеччини, німецьких підданих (фольксдойче) та робітників і службовців установ, підприємств м. Олександрії.

 15. Олександрійська міська управа; м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи з адміністративних питань. Акти перевірки санітарного стану будинків. Списки робітників і службовців підприємств і установ міста.

 16. Олександрійська районна земельна комендатура; м. Олександрія Кіровоградської області

  Накази Райхскомісаріата України, розпорядження райземкомендатури з питань роботи сільських управ і громадських дворів. Накази по особовому складу комендатури. Відомості про хід проведення посівної кампанії, про наявність і стан тваринництва по громадських дворах району, про кількість населення, що у них проживає. Рапорти про роботу військовополонених. Робочі бланки по визначенню якості насіння. Документи (анкети, автобіографії, посвідчення) працівників райземкомендатури. Листування з сільуправами і громадськими дворами з господарських питань

 17. Олександрійська районна управа; м. Олександрія Олександрійського району Кіровоградської області.

  Постанови райуправи з питань оподаткування населення. Списки службовців сільуправ та працівників Олександрійського маслозаводу

 18. Олександрійське районне статистичне бюро; м. Олександрія Кіровоградської області.

  Списки громадян, які прибули на проживання у сільські управи Олександрійського району після загального перепису населення 1941 року