Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Belgium
Holding Institution: Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk / Mémorial National du Fort de Breendonk
  1. Archief van het Fort van Breendonk.

    Het archief- en documentatiemateriaal bewaard in het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk valt uiteen in verschillende onderdelen. De archieven gevormd door de administratie zelf zijn van belang voor het algemene bestuur en de werking van het NGFB. We noteren o.a. notulen van vergaderingen van de beheerraad (vanaf 1947), activiteitenverslagen van de beheerraad (1947-1955), correspondentie, wetgeving, thematische dossiers etc. Sommige stukken zijn rechtstreeks van belang voor deze gids – zie vb. het dossier inzake antisemitische opmerkingen in het Gouden Boek (nr. 1454). Ten tweede bewaa...