Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Midden-Drenthe
  1. Bestuursarchief Gemeente Beilen 1917-1972

    De gemeente Beilen is in 1998 opgegaan in de gemeente Middenveld, die vervolgens in 2000 is overgegaan in de gemeente Midden-Drenthe. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.2 bevinden zich de stukken met betrekking tot de bestuursorganen, functionarissen en administratieve organisatie. In hoofdstuk 1.5 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Het bevolkingsregister vindt u in hoofdstuk 2.2 Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. De vergaderstukken van de gemeenteraad en het colle...

  2. Bestuursarchief van de gemeente Westerbork 1920-1997

    De gemeente Westerbork is in 1998 met de gemeentes Beilen en Smilde samengevoegd tot de gemeente Midden Drenthe. Westerbork is voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk bekend vanwege het doorgangskamp dat toen in deze gemeente gevestigd was. Het kamp was oorspronkelijk in 1939 door de Nederlandse overheid gebouwd als 'Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork', voor de opvang van gevluchte Duitse Joden. Het kamp kwam in juli 1942 onder direct Duits bestuur. Tijdens de bezetting werd het kamp als doorgangskamp gebruikt voor joden, zigeuners, homoseksuelen en verzetsmensen. Tussen 19...

  3. Secretariearchief van de gemeente Smilde 1913-1990

    Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 is Smilde een onderdeel van de gemeente Midden-Drenthe. Stukken betreffende de bestuursorganen, functionarissen en de administratieve organisatie bevinden zich in hoofdstuk 1.2. Stukken betreffende personeelsaangelegenheden zijn ondergebracht in hoofdstuk 1.5 en stukken betreffende de bevolking en de burgerlijke stand worden aangetroffen in hoofdstuk 2.2. In deze hoofdstukken kunnen zich gegevens bevinden betreffende onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. De vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W,...