Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
  1. Archief van aartsbisschop Jozef-Ernest Van Roey.

    We noteren in dit bestand vooreerst het nr. II/41. Het gaat om 4 omslagen met alfabetisch op familienaam geordende subdossiertjes (1941-1945) die briefwisseling bevatten van mensen die een beroep doen op aartsbisschop van Roey in het kader van de Jodenvervolgingen – vb. voor bescherming, het opvragen van doopaktes, interventie ten gunste van personen geviseerd door de antisemitische maatregelen, gevangenen opgesloten in de Dossinkazerne of Breendonk, … Onder nr. I/2 vinden we een dossier “bekering van Joden + doopacties” (ca. 1934-1939) waarin enkele brieven zitten inzake het dopen van Jode...