Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Хмельницької області
 1. Берездівська районна управа, с. Берездів, Шепетівського округу

  Литування по адміністративним та господарським питанням, статистичні довідки про кількість та національний склад населення сіл району, відомості про стан шкільних приміщень, список і характеристики вчителів шкіл району, акти інвентаризації майна установ, дохідна частина бюджету Берездівського району

 2. Вовковинецька районна управа, с. Вовковинці, Вовковинецького району, Летичівського округу

  Касові документи по райвідділу освіти, списки співробітників установ і підприємств на одержання пайка, звітні відомості про виконання видаткової частини місцевого бюджету по харчовому відділу, про страхування життя, про сплату 3% від заробітної плати на охорону хворих, касові документи за січень-червень 1943 р

 3. Віньковецька районна жандармерія, с. Віньківці, Віньковецького району Дунаєвецького округу

  Справа про агітацію проти існуючої німецької влади, про напад на громадянина Пирожка Іллю Федоровича та акт складений на предмет нападу.

 4. Віньковецька районна управа, с. Віньківці, Віньковецького району, Дунаєвецького округу

  Накази по Віньковецькому райшляхвідділу, розпорядження про видачу мішкотари у громадські господарства

 5. Генеральний комісаріат Волині та Поділля, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу

  Циркуляри та вказівки рейхскомісара України, листування з гебітскомісарами з різних питань.

 6. Городоцька районна управа, м-ко Городок, Городоцького району, Ярмолинецького округу

  Довідки про звільнення військовополонених, місце роботи громадян, анкети медичного огляду, свідоцтва про закінчення навчальних закладів, матрикули, трудові книжки

 7. Грицівська районна управа, м-ко Гриців, Старокостянтинівського округу.

  Списки громадян Грицівського району звільнених від поїзди до Німеччини

 8. Деражнянська міська управа, м-ко Деражня, Деражнянського району, Летичівського округу.

  Листування з Деражнянською районною управою, райфінвідділом, іншими установами та підприємствами з господарських та фінансово-податкових питань, довідки про місце роботи, місце проживання, список евакуйованих із східних областей України, що проживають у м-ку Деражня

 9. Деражнянська районна управа, м-ко Деражня, Деражнянського району, Летичівського округу.

  Розпорядження Летичівського окрфінвідділу та рейхскомісара України по оподаткуванню підприємств держсектора, інструкції та розпорядження з різних питань, розпорядження гебітскомісара про нове врегулювання загсових справ, відомості про наявність працездатного населення та землі по селах району, відомості про будівлі по бюджетних установах та сільських управах району, грошові документи, списки та анкети робітників та службовців установ та підприємств Деражнянського району, особові справи вчителів, зведення про посівні площі, штатні розписи установ та підприємств

 10. Дунаєвецька окружна управа, м. Дунаївці, Дунаєвецького округу

  Тимчасове положення про округовий шляховий відділ та схематичні карти доріг шляхово-експлуатаційної дільниці

 11. Жандармський пост с. Вовковинці, с. Вовковинці, Вовковинецького району, Летичівського округу

  Розпорядження комісара України про заборону спільного відвідування театрів, кіно, танців українців з німцями

 12. Кам'янець-Подільська місцева комендатура, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Іменний список робітників та службовців, довідки з місця роботи осіб, подані в комендатуру

 13. Кам'янець-Подільська міська управа, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Об'яви, відозви, листівки та накази генерал-комісара Волині та Поділля, гебітскомісаріату, польового коменданта, міської управи, листування з гебітскомісаріатом і генерал -комісаром Волині та Поділля з різних питань, листування з іншими установами, організаціями та посадовими особами з фінансових, господарських та адміністративних питань, штати управи, реєстрація громадян, евакуйованих в Кам'янець-Подільський, картки перепису населення, списки робітників та службовців установ і підприємств міста на отримання хлібних карток, земельних ділянок, список виплат на утримання сімей, члени яких виб...

 14. Кам'янець-Подільська обласна господарська управа Сільськогосподарської Української допоміжної Управи Поділля, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського району, Кам'янець-Подільського округу

  Наказ про організацію карантинної інспекції, штатний розпис Кам'янець-Подільської обласної карантинної інспекції, відомості про обстеження посівів, про виконання робіт по боротьбі із шкідниками, листування з різних питань, інвентаризаційні відомості, відомості про склад населення та районні підсумки перепису населення по Кам'янець-Подільській області, місячні та річні звіти про стан тваринництва, посів та збір рослинних культур, списки службовців, робітників та фахівців районних установ, підприємств Кам'янець- Подільської області за 1941рік, розпорядження про регулювання умов зарплатні та р...

 15. Кам'янець-Подільська обласна комісія сприяння Надзвичайній Державній комісії по встановленню та і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР, м. Проскурів, Кам'янець-Подільської області.

  Постанови РНК СРСР, інструкції по обліку збитків нанесених німецько-фашистськими загарбниками та їх приспішниками, вказівки Надзвичайної та республіканської комісій про складання звітності про роботу обласної комісії, зведені дані про облік збитків по області та регіонам, акти про злодіяння німецько-фашистських загарбників по містах, районах, селах області, списки громадян відправлених на примусові роботи до Німеччини

 16. Кам'янець-Подільський гебітскомісаріат, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець -Подільського округу.

  Розпорядження про врегулювання заробітної плати, листування з гебітскомісаром, міською управою та іншими установами з різних питань, акти опису майна євреїв та його реалізація, бухгалтерські документи, протокол засідання Українського комітету та тимчасове посвідчення на надання допомоги, книга розрахунків, книга обліку основних засобів

 17. Кам'янець-Подільський обласний архів, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського округу.

  Накази, розпорядження окружного комісара, міської управи; накази по архіву; інструкція про бухгалтерський облік, кошторис, реєстраційні картки по штатах, відомості на видачу зарплати; заяви громадян про видачу довідок за архівними документами, довідки і листування з цього питання; журнали реєстрації явки на роботу працівників

 18. Красилівська районна управа, с. Красилів, Красилівського району, Антонінського округу

  Домові книги сіл району, схематична карта надлісництва

 19. Летичівський гебітскомісаріат, м-ко Летичів, Летичівського району, Летичівського округу

  Розпорядження гебітскомісаріату про насильний збір з населення яєць і молока для німецької армії, листування з окрфінвідділом і старостами сіл.