Archival Descriptions

Displaying items 141 to 160 of 842
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Ukraine
 1. Глухівська районна управа м. Глухів Глухівського району Сумської області.

  Копія правил Верховного командування про нагородження землею військовополонених, які відзначилися в роботі. Відношення районної управи про заготівлю дров, проведення реєстрації будинків. Списки працівників лікарні і споживчого товариства на отримання хлібного пайка

 2. Глухівське повітове поліцейське управління Української допоміжної охоронної поліції м. Глухів Глухівського району Сумської області

  Книга реєстрації громадян на отримання паспортів. Списки поліцейських, охоронців по селах, населених пунктів Глухівського повіту, робітників поліцейського управління. Службові зобов'язання поліцаїв. Відомості про кількість поліцаїв Глухівського повіту

 3. Говтвянська сільська управа (сільуправа), с. Говтва Козельщинського р-ну Полтавської обл.

  Накази і розпорядження райуправи про порядок реєстрації населення, про повернення майна, про плату за ветеринарне обслуговування; списки жителів; відомості про наявність худоби і сільськогосподарських продуктів по громадських дворах. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, політику народонаселення та Голокост. Справа 1. Накази та розпорядження райуправи та вищих органів. 1941. Справа 2. Списки населення, накази і розпорядження. 1942. Справа 9. Накази голови управи. 1942. Справа 10. Накази і постанови голови управи. 1942. Справа 17. Розпорядження у...

 4. Голобська районна управа, с. Голоби

  Листування з обласною управою з питань організації керівництва на місцях, постачання по-ліцейських, забороні культової служби для євреїв, вилучення велосипедів та ін., списки керівників шкіл та вчителів, списки євреїв с. Мельниця.

 5. Головна регістратура Губернаторства Трансністрії, м Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції Примарії, м. Одеса.; штатні розклади відомств губернаторства. Листування про повернення до Трансністрії російських емігрантів, про військовополонених, про роботу підприємств, про конфлікт між німцями та румунами. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у Трансністрії; про звільнення військовополонених. Прохання на дозвіл виїзду до Румунії; про помилування засуджених військово-польовим судом; про надання роботи у поліції. Звіти про роботу дирекцій, поліції та жандармерії.

 6. Головне управління акціонерного товариства з продажу нафти 'Карпатська нафта' у Львові і його відділення у Дрогобичі Дистрикту Галичини Об'єднаний фонд.

  Циркуляри про правила постачання нафти у Німеччину, протоколи нарад керівників заводів. Відомості про видобуток нафти і нафтопродуктів, листування з акціонерними товариствами, фірмами з питань постачання заводів сировиною. Документи з особового складу.

 7. Голтська міська поліція, м. Голта Голтського повіту.

  Відомості на видачу заробітної плати співробітникам поліції

 8. Голтська міська примарія, м. Голта Голтського повіту.

  Постанови, накази і розпорядження повітової префектури, претури Голтського району, примаря м. Голта про реквізицію у населення продуктів та одягу, про призначення і звільнення поліцейських, про порядок евакуації жителів в Румунію; листування з повітовою префектурою, поліцією, плодоовочевою базою про реквізицію у населення продуктів, залучення жителів до різних робіт, заготівлю овочів і фруктів; протоколи нарад примарії; запити військово-польового суду, що стосуються жителів примарії; відомості жандармерії про діяльність партизанів в установах, про становище ув'язнених в 'гетто'; списки підп...

 9. Горбівська сільська поліція, с. Горбове Куликівського району Чернігівської області

  Розпорядження Куликівської райуправи про проведення лісозаготівлі, відкриття табору примусових робіт в м. Ніжині. Протоколи допитів і свідчення жителів с. Горбове про учасників винищувального батальйону. Акти і розписки на отримання зброї. Заяви розкуркулених про повернення їм майна. Списки працівників поліції

 10. Городенківський повітовий комісаріат, м. Городенка, дистрикту Галичина.

  Особові картки робітників Городенківського цукрового заводу

 11. Городищенська районна полiцiя с. Городище Ворошиловського району.

  Списки спiвробiтникiв полiцiї, їх сiмей, та громадян, вивезених до Нiмеччини.

 12. Городнянська районна управа, м. Городня Городнянського району Чернігівської області

  Накази райуправи про заборону виїзду із сіл, охорону залізниці, використання насіння гречки, збирання полотна для окупаційної армії. Списки жителів сіл району. Заяви громадян м. Городні до біржі праці про надання роботи

 13. Городоцька районна управа, м-ко Городок, Городоцького району, Ярмолинецького округу

  Довідки про звільнення військовополонених, місце роботи громадян, анкети медичного огляду, свідоцтва про закінчення навчальних закладів, матрикули, трудові книжки

 14. Господарський інспекторат Ужгородської околиці, м. Ужгород

  Розпорядження Ужанської адміністративної експозитури по веденню сільськогосподарських робіт, збору податків. Листування з господарським інспекторатом і Ужанською адміністративною експозитурою і рішення про облік майна єврейського населення і здачу його в оренду.

 15. Гощанська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Гощанського району Рівненської області.

 16. Грем'яцький районний бургомістрат, с. Грем'яч Грем'яцького району Чернігівської області

  Накази райземуправління з особового складу. Відомості про хід шляхових робіт. Заяви про прийом на роботу. Штатний розпис медичних установ. Відомості видачі заробітної плати і продуктів службовцям старостату. Списки жителів району, робітників і службовців шляхового відділу

 17. Грицівська районна управа, м-ко Гриців, Старокостянтинівського округу.

  Списки громадян Грицівського району звільнених від поїзди до Німеччини

 18. Грунська районна управа с. Грунь Грунського району Сумської області

  Розпорядження про податки, вилучення землі у партизанських родин та червоноармійців, заборону торгувати на базарах продуктами харчування, репресії проти осіб, що не виїхали до Німеччини. Постанова Головнокомандуючого Південної армії про стягнення податків. Тимчасові посвідчення, списки на оподаткування, списки поліцаїв та працівників районної управи. Тимчасові свідоцтва власників підприємств Грунського району. Списки осіб, виділених в допоміжний загін по сільських управах Грунського району. Списки кустарів. Відомості нарахування заробітної плати працівникам.