Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Nederlands Israëlitische Gemeente na 1945

  De Hoogduitse Joodse Gemeente van 's-Gravenhage die officieel de naam Adath Jessurun droeg, en in het gewone Joodse spraakgebruik kille koudesj Haag heette, werd gesticht aan het begin van de achttiende eeuw. Nadat in 1942 ten gevolge van de oorlog de bestuurscolleges van de Nederlands Israelitische Gemeente waren opgehouden te functioneren, werd het beheer overgedragen aan een commissie bestaande uit notaris A.C. van Mourik Broekman, de heer A. Schilder namens het accountants-kantoor Van Dien en mr. J.M. van der Flier. Door deze commissie werden noodzakelijke betalingen gedaan en ontvangst...

 2. Rijks Hogere Burger School Coevorden 1909-1968

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 3. Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers

  Het Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers is opgericht in 1917. Het predikaat ‘koninklijk’ dateert van 1946. In 1940 geeft het orkest een concert ten bate van de zwaar gebombardeerde stad Rotterdam tezamen met het Rotte’s Mannenkoor. In 1942 staakt het orkest de uitvoeringen. De zangers gaan verder als als 'koor II' met uitvoeringen in de R.K. kerk aan de Elandstraat.

 4. Gemeentebestuur Edam-Volendam

  De oorlogsjaren zijn zeker niet onopgemerkt aan de gemeente Edam voorbij gegaan. Het is echter opvallend hoe weinig er over de oorlogsjaren is terug te vinden in het archief. Aan het begin van de oorlog in mei 1940 werd de bevolking van de gemeente Hoogland geëvacueerd naar de gemeente Edam en werden de polders "de Zeevang" en "de Zuidpolder" onder water gezet. Het verzet bestond in de eerste jaren voornamelijk uit het zich onttrekken aan de arbeidsinzet t.b.v. de Duitsers en het helpen van onderduikers. Pas aan het eind van de oorlog begon het verzet een openlijker karakter te krijgen. In ...

 5. Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht

  Op 1 juli 1906 werd de verordening, regelende de Bouwpolitie ingetrokken en het Gemeentelijk Bouwen Woningtoezicht ingesteld. Er ontstond een dienst waarvan de afdelingen werden belast met Bouwtoezicht, Woningtoezicht, Hinderwet en onderzoek van bouwmaterialen. Daarnaast was er een afdeling "Algemene Dienst". De dienst is belast met de uitvoering van voorschriften waaraan nieuw te bouwen en te verbouwen woningen. Bovendien is de Dienst verantwoordelijk voor het toezicht op woningen en voor de onbewoonbaarverklaring van woningen. Ook adviseert de Dienst aan het College van Burgemeester en we...

 6. Archief van de dienst openbare werken (1914) 1915 - 1929 (1949) en de dienst publieke werken (1917) 1930 - 1981 (1982), Heerlen. 1915 - 1981

  In 1915 wordt de dienst Openbare Werken in het leven geroepen. Deze dienst heeft tot taak het aanleggen en onderhouden van wegen en riolering, alsmede het ophalen van as en vuil. Ook sociale werken, bouw en onderhoud aan scholen en gemeentelijke gebouwen, onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen, toezicht op de naleving van de woningwet en advisering inzake afdoening bouwvergunningen en het onderhoud begraafplaats en het verlenen van grafvergunningen behoren tot de taken. Bij B&W-besluit van 3 januari 1930 worden per 01-01-1930 de dienst Openbare Werken en de dienst Bouwen Woningtoezi...

 7. Vereniging inrichting voor ooglijders

  De Vereeniging Inrichting voor Ooglijders werd in 1889 opgericht. Nadat de vereniging grond geschonken had gekregen aan de Tasmanstraat werd hier de kliniek gebouwd.

 8. Gemeentebestuur Zoelen

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 92-99 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 272-275 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Gemeentebestuur Hoogkarspel 1925-1978

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-109 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 598-666 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 703-753 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. archief van de Woningbouwvereniging Baardwijk. 1920-1972

  De woningbouwvereniging had tot taak het verbetering van de volkshuisvesting in Baardwijk middels woningverhuur, het wegruimen van gebrekkige woningen en de verbetering van verkeerde woontoestanden.

 11. Archieven van de gemeente Hoensbroek. 1800-1940

  Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente. Sindsdien maakt Hoensbroek als stadsdeel van Heerlen deel uit van de gelijknamige gemeente. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.2-5 zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder II.II.C vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.IV.1-2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 12. Vereniging Het Residentie Orkest

  Het eerst bekende concert van het "Residentie-Orkest" werd op 7 februari 1903 gegeven in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg. Dit kreeg een vervolg in een serie zondagmiddagconcerten in de zaal van Diligentia. Als officiële oprichtingsdatum geldt het concert dat op 20 november 1904 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaatsvond. Belangrijk in de ontwikkeling van het orkest was de verzorging van zomerconcerten in de Scheveningse Kurzaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 13. Collectie Brand, 1950-1994

  Hermannes Brand (Dalen 24 september 1930 - Ommen 15 mei 1994) was tot maart 1990 werkzaam als hoofdingenieur verkeerszaken bij de gemeente Den Haag. Publicaties van hem over de verkeersproblematiek in het algemeen en die van Den Haag in het bijzonder zijn in boekvorm verschenen onder de titel: De stad in beweging (Den Haag 1988). Verder hield hij zich bezig met streekgeschiedenis, waarbij zijn voornaamste belangstelling uitging naar de regio's Coevorden, Gramsbergen en Hardenberg. Zijn onderzoeken resulteerde in een aantal publicaties, waaronder Die lange morgen in mei (Meppel 1980) waarin ...

 14. Stede Abbekerk, dorpen Abbekerk en Lambertschaag en gemeente Abbekerk 1399-1977

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 60-69 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 362-392 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 'Bevolking en burgerlijke stand ; huisnummering' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Archief van het Gemeentebestuur van Hoogezand 1930-1949

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemeen' paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 'Bijzondere onderwerpen', paragraaf 1.1 en 1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 2.1 en onder inventarisnummers 772-793 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 16. Gemeentebestuur Maurik

  In 1942 werd burgemeester Kamp ook benoemd tot burgemeester van de naburige gemeente Lienden. De benoeming was waarschijnlijk mede ingegeven door gedachten om de gemeenten samen te voegen. Kamp schreef hierover ook een rapport, met een positief advies. Door de ontwikkelingen in de oorlog is het hierbij gebleven. Halverwege september 1944 kreeg de gemeente Maurik direct te maken met het oorlogsgeweld. De luchtlandingen bij Arnhem-Nijmegen en de daarop volgende gevechten leidden uiteindelijk tot een frontlinie tussen de Geallieerde en de Duitse troepen welke dwars door de Betuwe liep. Deze si...

 17. Gemeentebestuur 1953-1990

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

 18. Gemeentebestuur Culemborg 1930-1955

  Het archief bevat de neerslag van de activiteiten van het gemeentebestuur.

 19. Jansen, Kapitein G. (cdt. Fort 't Spoel te Culemborg)

  Gerrit Jansen werd op 5 april 1893 te Gennep (Limburg) geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij bij de grenswacht te Eleringen, gemeente Tubbergen tot commandant benoemd. In 1939 werd Kapitein Jansen opnieuw gemobiliseerd en op 18 april 1940 werd zijn hele compagnie 'overgewandeld' naar Tiel. Jansen's compagnie werd niet daadwerkelijk ingezet bij de verdediging van de Grebbelinie, maar op 10 mei kwam toch de oorlog over hen heen. Bij de beschieting van een Nederlandse batterij aan de Elzenpas op 11 mei viel er een dode en gewonden. Na de capitulatie volgde een chaotische terugtocht,...

 20. Drukkerij Lankhout

  De Duitse bezetter dwong vader en zoon Lankhout, op grond van hun joodse afkomst, in 1941 de directie van de Drukkerij Lankhout te verlaten. Fred. Lankhout heeft in 1942 gepoogd via Zuid-Frankrijk bevrijd gebied te bereiken, maar is tijdens zijn vlucht gepakt en nadien doodgeschoten. De laatste aandeelhoudersvergadering kwam in 1942 bijeen, daarna is Rotterdamse NSB-er Schollaert als Verwalter in de drukkerij geplaatst. Na de Spoorwegstaking in 1944 kwam het bedrijf stil te liggen. Een verslag van de gebeurtenissen bij Drukkerij Lankhout tijdens de Tweede Wereldoorlog is opgenomen in de not...