Archival Descriptions

Displaying items 101 to 120 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Archief van het gemeentebestuur van Sappemeer 1930 - 1949

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf A.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II, paragraaf B.1 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Gemeentebestuur, 1919-1979

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 13 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1919-1979). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Gemeentebestuur Wormer

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. Archief van de gemeente Kesteren (1882) 1938 - 1964 (1984)

  Het dorp Opheusden lag bij de Betuwelinie, die belangrijk was voor de verdediging van Nederland. Delen van de gemeente werden onder water gezet op 10 november 1939. In de meidagen van 1940 werd de bevolking geëvacueerd. De Lingebrug bij Opheusden werd door Nederlandse militairen opgeblazen. Er zijn in mei 1940 geen Duitse militairen verschenen in de gemeente, maar er ontstond niettemin schade. In juli keerden de inwoners weer terug. Op 30 april 1943 werd er gestaakt bij de steenfabriek van Mutsaerts en bij het bureau voor de voedselvoorziening. Volgens de burgemeester ging het echter niet o...

 5. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 6. Archief van de gemeente Hurwenen 1821 - 1955

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hurwenen Inventarisnummer 1/13 bevat notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad uit de periode 1935 - 1955 (1 omslag). Inventarisnummer 1/16 bevat notulen van geheime vergaderingen van de gemeenteraad, 1919-1954. Inventarisnummers 1/17-1/18 bevatten besluiten van de gemeenteraad, 1935-1949 (In de periode 1942-1943 betreft het besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad). Presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders, 1941-1955...

 7. Gemeente Laren, 1929-1971

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. en 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie hoofdstuk 2.4. (zie ook het Bevolkingsregister Laren 1813-1971, toegangsnummer 1.076 en de Burgerlijke Stand Laren 1811-1950, toegangsnummer 1.078). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 8. Archief van de Gemeente Alkmaar (1901) 1920 - 1944 (1952)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 18 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 25 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Archief van de Gemeentepolitie Alkmaar 1844-1994

  Een moeilijke periode in het bestaan van het Alkmaarse korps was de periode 1940-1945. In deze jaren kwam het korps onder het gezag te staan van de Duitse bezetter. Hierdoor kwamen verhoudingen tussen de leiding en het personeel en het personeel onderling onder grote druk te staan, wat grote gevolgen had voor de stabiliteit van de organisatie. Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsperiode o.a. correspondentie, jaarverslagen, financiële stukken, stukken betreffende personeelsaangelegenheden, dag- en nachtrapporten, maandrapporten, stukken betreffende bevolkingsregistratie, persoonsk...

 10. Gemeente Lochem, 1935-1971

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. en 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2.1. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie hoofdstuk 2.4.1.2 (zie ook het Bevolkingsregister Lochem 1813-1952 , toegangsnummer 1.075 en de Burgerlijke Stand Lochem 1811-1950, toegangsnummer 1.091). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 11. Archief van de gemeentesecretarie van Roermond. 1934-1959

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 12. Archief van de gemeente Heerjansdam, 1940-2002

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Heerjansdam. Inventarisnummer 595 bevat stukken met betrekking tot wethouders 1944-1986 (benoeming en ontslag en taakverdeling). Inventarisnummer 596 bevat stukken met betrekking tot burgemeesters 1935-1981. Onder inventarisnummer 1824 bevinden zich notulen van besloten raadsvergaderingen, 1919-1955. Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie. Zie voor notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders Archief gemeente Heerjansdam, 1813...

 13. Archief van de voormalige Armbesturen en het Plaatselijk Crisiscomité te Haarlemmerliede en Spaarnwoude

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 14. Gemeentebestuur Opmeer 1817-1959

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 642-648 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1001-1017 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1050-1052 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...

 16. Militair Gezag in Gelderland

  Tussen september 1944 en april 1945 was ten gevolge van het mislukken van de Market Garden- operatie slechts een klein deel van Gelderland bevrijd gebied, grosso modo het Rijk van Nijmegen en delen van het Land van Maas en Waal en Overbetuwe. Het bestuur was in dit gebied in handen van het tijdelijk provinciaal bestuur van Gelderland onder leiding van de waarnemend Commissaris der Koningin, mr. E.H.J. baron van Voorst tot Voorst, het Engelse Civil Affairs Detachment 312 en het MG. Het Provinciaal Militair Commissariaat Gelderland werd ingesteld bij KB van 4 september 1944 no. 1. De periode ...

 17. Ambt, dijkstoel en polderdistrict Nederbetuwe

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 18. Archief gemeente Puttershoek, 1814-1941

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Puttershoek Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad 1935 - 22 augustus 1941bevinden zich in inventarisnummers 19-20. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1938-1941 zijn aanwezig onder inventarisnummer 42.

 19. Archief van de Parochie Sint Gregorius van Utrecht te IJmuiden

  Tijdens de mobilisatie wordt het Forteiland voor IJmuiden in volledige staat van paraatheid gebracht. In de Kanaalstraat wordt een rooms-katholiek Militair Tehuis ingericht. De hoofdonderwijzer van de Heilig Hartschool staat aan de leiding. In 1939 wordt, als eerste van een reeks vorderingen, de Jongensschool opgeëist door Defensie. Het verenigingsgebouw volgt snel. In juli 1940 wordt bericht ontvangen, dat de herstelkosten van beide gebouwen zullen worden vergoed. Daarna volgt een reeks van bepalingen en richtlijnen zoals over 'het niet mogen vlaggen op tot dusver gebruikelijke dagen, het ...

 20. Nederlands-Israëlitische Gemeente (Joodse Gemeente) Deventer

  Het archief bevat o.a. correspondentie, notulen, stukken van de afdeling Deventer Joodse Raad voor Amsterdam (met onder andere transportlijsten), stukken van de Joodse Coördinatie Commissie.