Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Archief van de gemeentesecretarie Waddinxveen, 1936-1975

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Waddinxveen over de periode 1936-1975. Inventarisnummers 2123-2124 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1935 - 1950. De gemeenteraden in Nederland werden met ingang van 1-9-1941 door de bezetter ontbonden. In de periode november 1945 - medio augustus 1946 fungeerde een zogenoemde noodgemeenteraad. Agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad (inclusief voorstellen) uit de periode 1939-1946) zijn te vinden onder de inventarisnummers 1770-1775. Voor registers met agenda's en staten met besluite...

 2. 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging

  De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging werd opgericht in 1854. De vereniging had tot doel: "bevordering van de onderlinge vriendschap en de behartiging van de belangen des boekhandels en der aanverwante vakken" in (en ook om) Den Haag, en voorts het verzamelen van documentatie voor de geschiedschrijving van de Haagse boekhandel. Het was een vakvereniging en een gezelligheidsvereniging. In 1942 werd besloten het kapitaal van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereniging veilig te stellen door het onder te brengen in de daarvoor opgerichte Stichting 's-Gravenhaagsch Ondersteuningsfond...

 3. Hogere Burger School te Tiel (Rijks-HBS)

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 4. Archief van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo te Gouda, 1858-1960

  Het ontstaan van de kaarsenfabriek in Gouda is te danken aan drie personen: A. Schoneveld van der Cloet, D.W. Westerbaan en A.A.G. van Iterson. Zij brachten in 1853 het startkapitaal bijeen en richtten een vennootschap op en begonnen een stearine-kaarsenfabriek als nevenbedrijf van de Goudse aardappelmeel-, siroop- en sagofabriek. Doel van de onderneming was "de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen". In 1858 werd de zaak grondiger aangepakt door een aantal Goudse ondernemers, waaronder de drie bovengenoemden. Na de aankoop van een nieuw fabricageprocedé door de firma Schoneveld v...

 5. Familie Seeligman-Kolkman

  Stukken afkomstig van mevrouw N. Seeligman-Kolkman, 1927-1971. De familie Seelingman woonde aanvankelijk Gouwestraat 44, vervolgens van Beuningenstraat 57 en tot de evacuatie in de oorlog Van Aerssenstraat 265. Hierna op verschillende adressen in Rijswijk.

 6. Armenraad, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale raad

  De Haagse Armenraad werd geïnstalleerd in 1913 en verenigde vele instellingen op het terrein van de armenzorg.

 7. Vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes

  In 1902 is de vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes opgericht. Dit was de opvolger van de vereniging Haagsche Kookschool. Het bestuur van deze vereniging vond dat er duidelijk behoefte was aan de nieuwe school waar een vakopleiding aan meisjes zou worden gegeven. Na 1913 tot aan de mobilisatie werd les gegeven aan de Louise Henriëttestraat 10. Gedurende de mobilisatie werd de school door het Ministerie van Defensie gebruikt. In de bezettingstijd vestigde het rijk in de school de Opbouwdienst en vanaf oktober 1940 het Centraal Distributiekantoor. In deze tijd kon de school voor...

 8. Collectie van de stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort

  Betreft correspondentie, afschriften van correspondentie en archivalia van oud-gevangenen van Kamp Amersfoort.

 9. Gemeentebestuur Nieuwe Pekela, 1915-1989

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder paragraaf 12 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Gemeente Renswoude

  Het archief bevat onder andere de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Renswoude. Inventarisnummers 8 en 23 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W uit 1940-1941 en vanaf 1945. In inventarisnummers 184 bevinden zich agenda's van ingekomen en verzonden stukken met betrekking tot de jaren 1943-1947. In hoofdstuk 2.2.2.07 (Financiën) bevinden zich financiële stukken (rekeningen, begrotingen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook relevante informatie aanwezig in de inventarisnummers 333, 716, 718 en 1255-...

 11. Archieven van de congregatie van de broeders van de heilige Aloysius Gonzaga te Oudenbosch, 1840-1993

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 12. Collectie Simon van Adelberg, 1922-1995

  Simon van Adelberg is geboren op 19 februari 1928 te Waalwijk en overleden op 10 oktober 2000 te Amsterdam. In dit archief bevinden zich ook stukken betreffende het boek "Joden van Amersfoort". Mogelijk is hier informatie te vinden met betrekking tot de oorlogsperiode in Amersfoort.

 13. Handschriften- en Documentatieverzameling

  Onder paragraaf VII zijn diverse stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog te vinden. Enkele voorbeelden zijn: identiteitsbewijzen, distributiebescheiden, brieven van een in Duitsland tewerkgestelde en stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst.

 14. Gemeentebestuur Dodewaard

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Gemeentebestuur Oude Pekela, 1811-1989

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder paragraaf 12 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 16. NH Gemeente Zuidlaren, 1715-1986

  De kerkelijke gemeente Zuidlaren omvat Zuidlaren, Midlaren, de Groeve en Zuidlaarderveen.

 17. Bank van leening, sedert 1939 Gemeentelijke leen- en voorschotbank, sedert 1949 Gemeentelijke kredietbank

  De Gemeentelijke leen- en voorschotbank verstrekte kredieten aan particulieren. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 18. Gemeenteziekenhuizen

  In de meidagen van 1940 werden gewonde militairen overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. Onmiddellijk na de capitulatie werden vijf zalen van het ziekenhuis door de Duitse bezetter gevorderd als veldlazaret voor gewonde Duitse militairen. In een zesde zaal (de oude Zanderzaal) werden tachtig Duitse militairen gestationeerd. Begin juni 1940 werd het hospitaal officieel een Duits ‘Ortslazaret’. De medici van het Zuidwalziekenhuis waren gedwongen samen te werken met Duitse artsen. In oktober 1940 werden de Duitse patiënten overgebracht naar het door de Duitsers gevorderde ziekenhuis ...

 19. Gemeentepolitie

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. verslagen, mededelingen, correspondentie, dag- en nachtrapporten, rapportenboeken, arrestantenregisters en processen-verbaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 20. Collectie Rini Leefsma-Nagtegaal, 1922-1970

  De Goudse kunstenares Rini Leefsma-Nagtegaal werd op 19 september 1915 als Wouterina Maria Hendrika Nagtegaal geboren. Na haar middelbare schoolopleiding aan de Rijks HBS studeerde ze van 1936 tot 1939 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Met haar joodse vriend Nathan ("Tan") Leefsma (22 juli 1913-9 december 1990) dook zij in de bezettingstijd onder in het Gooi. Na de bevrijding keerden zij terug naar Gouda waar ze op 11 juli 1945 trouwden. Rini Leefsma overleed op 22 augustus 1995. Enkele inventarisnummers bevatten (mogelijk) oorlogsgerelateerde informatie. Zie de...