Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Gemeentebestuur Etten-Leur, 1936-1949

  Op het functioneren van de gemeente als zodanig en het vervullen van haar taken is de Tweede Wereldoorlog van grote invloed geweest. Niet alleen werden de omstandigheden door deze oorlog aanzienlijk moeilijker, tevens bracht de bezetter een wijziging in de voor ons land normale opbouw van het bestuur van een gemeente. De gemeenteraad werd buitenspel gezet door het verbod om na 31 augustus 1941 nog als zodanig bijeen te komen. Eveneens moesten alle gemeentelijke commissies, op een enkele uitzondering na, hun werkzaamheden laten rusten. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad werden over...

 2. Archief van het gemeentebestuur van Sprang-Capelle (1907) 1923-1996 (1998)

  De gemeente Sprang-Capelle is in 1923 ontstaan na het samenvoegen van de gemeenten Sprang, Vrijhoeve-Capelle (in de volksmond Vrijhoeve) en 's Grevelduin-Capelle. Dit laatste dorp wordt meestal aangeduid als Capelle. De gemeente Sprang-Capelle is in 1997 opgegaan in de gemeente Waalwijk. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 07.51 en 07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende...

 3. Archief Gemeente Ezinge, 1932-1989

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Ezinge, 1932-1989. In 1990 is de gemeente Ezinge samen met de gemeenten Adorp en Baflo in de gemeente Winsum opgegaan. Inventarisnummers 1, 34-48 en 49 bevatten respectievelijk notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders (1931-1941), notulen van raadsvergaderingen (1932-1989) en notulen van besloten vergaderingen van de raad (1892-1965). Presentielijsten van raadsvergaderingen (1887-1989) en driemaandelijkse gemeentelijke verslagen (1944-1945) zijn te vinden in de inventarisnummers 50-51 en 54. Onder invent...

 4. Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort, (1500) 1559-1990

  Het archief bevat stukken betreffende de stellingname van het bestuur van het ziekenhuis ten aanzien van mogelijk ingrijpen van de Duitse bezetter in de openbare gezondheidszorg en een brief aan de aartsbisschop van Utrecht met een verzoek om advies inzake het al dan niet ophangen van bordjes Verboden voor Joden,

 5. Gemeentebestuur Wijdewormer

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-11 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 82-97 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 382-400 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Gemeente Stad Hardenberg, (1923-1941)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 66-71 vindt u stukken met betrekking tot bevolkingsregistratie.

 7. Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork, 1940-1946

  Onder druk van antisemitische maatregelen in Duitsland vluchtten veel Duitse joden naar het buitenland. Tussen 1933 en 1940 passeerden duizenden Duitstalige joodse vluchtelingen de Nederlandse grens. Een groot deel van hen werd ondergebracht in over het hele land verspreide locaties. Om een eind te maken aan deze verscheidenheid van opvangkampen en -tehuizen besloot de Nederlandse regering in februari 1939 tot het oprichten van een centraal opvangkamp in Drenthe. Vlak voor de Duitse inval op 10 mei 1940 verbleven ongeveer 750 joodse vluchtelingen in het kamp. Tegen het eind van 1941 viel he...

 8. Archief van het gemeentebestuur van Waalwijk. (1877) 1922-1996 (2001)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 07.51 en 07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Hervormde Gemeente Den Haag - Diaconie

  De Diaconie van de Hervormde gemeente in Den Haag was voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de opvang van de Joodse vluchtelingen. Na het bombardement op Rotterdam verzorgde de diaconie vluchtelingenkinderen uit Rotterdam. Op12 januari 1942 is het weeshuis gevorderd voor de huisvesting van de Nederlandse Rijksrecherchedienst. Het bestuur bracht de kinderen onder op diverse plaatsen in Den Haag. In het najaar van 1942 werden de weeskinderen geëvacueerd naar kasteel Enghuizen te Hummelo, waar zij tot aan het einde van de oorlog bleven.

 10. Marechaussee, brigade Hardenberg, (1889-1945)

  Het archief bevat o.a. registers van processen-verbaal, personeelsstukken, stukken betreffende onderzoeken naar en maatregelen bij overtredingen en misdrijven.

 11. Militaire Commissaris van Drenthe 1944-1946

  • Drents Archief
  • 0144
  • Dutch
  • 1944-1946
  • 4,4 meter; 407 inventarisnummers

  Dit commissariaat werd ingesteld op 11 januari 1945 en weer opgeheven op 1 augustus 1945. De Militaire Commissarissen waren: Luitenant-kolonel A.H. Stok: van 11 januari 1945 tot 8 september 1945. Majoor Th.J.A. Doove: van 8 september tot 24 november 1945; hij was tevens A.M.C. van de drie noordelijke provincies van 1 oktober 1945 tot 24 november 1945. Het archief bevat correspondentie, verordeningen, personeelsstukken, rapporten etc en is geordend in verschillende secties zoals Binnenlands Bestuur, Politie, Arbeidszaken etc.

 12. Gemeente Ambt Hardenberg, (1914-1941)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1954-1968 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad te vinden. In hoofdstuk 'Organisatie' vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 'Burgerlijke stand, bevolking en vreemdelingen' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 13. archief van het gemeentebestuur van Waspik (1905)1939-1996(1998)

  De voormalige gemeente Waspik werd in 1997 bij Waalwijk gevoegd. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek 07.51 en 07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie 08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 14. Archief van de gemeente Heerlen. 1919-1969

  De Maria Christina wijk is een mijnwerkerskolonie in Heerlen die in 1941 gebouwd werd naar een ontwerp van de Duitse architecten K. Gonser en H.G. Oechler. De 240 woningen werden gebouwd voor kinderrijke gezinnen, Duitse mijnarbeiders die de mijnexploitatie van de Nederlanders zouden gaan overnemen. De wijk werd gebouwd vanuit het nationaal-socialistische ideaal en stond (en staat) ook bekend als de Hermann Göringkolonie. Naast woningen werden er ook partijgebouwen gebouwd en een exercitieterrein aangelegd. De wijk was pas in 1947 gereed en werd in afgeslankte vorm door Nederlands mijnperso...

 15. Nederlands-Israëlitische gemeente te Amersfoort, 1874-1991

  Mogelijk bevatten de inventarisnummers 1 tot en met 5 (correspondentie) informatie over de oorlogsjaren

 16. Jules Frank te Amersfoort

  Wellicht bevatten de inventarisnummers 16 (fragment dagboek en correspondentie), 41 (Joodse blaadjes), 43 (diverse stukken) gegevens met betrekking tot gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inventarisnummer 44 bevat het dagboek van Jules Frank.

 17. Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage

  Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage werd in 1849 opgericht, toen zeer vele kinderen ten gevolge van de cholera wees waren geworden. Joodse wezen konden met het oog op het kasjroet (rituele geschiktheid van het voedsel) niet worden ondergebracht in een van de niet-joodse weeshuizen in de stad. De zorg voor joodse wezen werd dan ook in eerste instantie overgelaten aan familieleden. Het weeshuis werd gevestigd aan de Stille Veerkade, verhuisde in 1880 naar de Raamstraat en in 1932 naar de Pletterijstraat. In 1933 ontving het bestuur het verzoek van het C...

 18. Collectie oorlogsdocumentatie Midden-Holland, 1933-1950

  De collectie is ingedeeld in rubrieken. In plaats van inventarisnummers wordt voor dit archief in de Wegwijzer verwezen naar de rubrieken. Regelmatig zijn stukken onder verschillende rubrieken terug te vinden. Nog niet alle rubrieken zijn in de Wegwijzer verwerkt. Voor verdere informatie over deze collectie kunt u zich wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Midden-Holland te Gouda.

 19. Landarbeidersvereniging Kollumerland c.a. te Kollum, 1919-1954

  De volledige naam is: Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Kollumerland c.a.

 20. Polder en Waterschap Purmer

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.