Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Provinciaal Archief West-Vlaanderen
  1. 1ste afdeling.

    In dit bestand noteren we de volgende dossiers: 1996/72 b, nr. 921 “Joods-vijandige betogingen” (1941); 1996/72 b, nr. 931 “Protest tegen joden” (1941); 1996/132, nr. 992 “tandarts Jacques Coëlho (enige joodse tandarts in West- en Oost-Vlaanderen)” (1942). Mogelijk zijn ook de dossiers 1996/150, nr. 776 P “Politie der vreemdelingen 1934 tot februari 1940”; 1996/150, nr. 949 B “Politie der vreemdelingen – Bestuursmemoriaal juli 1941 tot juli 1943”; en 1996/152, nr. 1093 C “Vreemdelingenpolitie: verlenging en hernieuwing van bewijzen van inschrijving in vreemdelingenregister – verblijfsverand...

  2. 3de afdeling.

    In het deelbestand 1905-1925 noteren we, onder de rubriek “Afgescheiden erediensten”, het pak 5839 betreffende “algemene zaken” (1901-1922) met mogelijk relevant materiaal. Het pak nr. 5840 bevat een (sub)dossier nr. 20418 “Israëlitische eredienst” (1907-1912). In pak nr. 5841 vinden we eveneens twee (sub)dossiers in verband met de joodse eredienst in Oostende: nr. 87605 (periode 1886-1892) en nr. 10807 (1902-1904). In deelbestand 1926-1929 vinden we in pak 6434 twee relevante (sub)dossiers: nr. 20172 bevat weddestaten van o.a. de joodse geestelijken te Oostende (1907); nr. 33566 bevat even...

  3. Arrondissementscommissariaat Brugge – Oostende.

    In het deelbestand “depot 1980” vinden we in pak nr. 6 een dossier nr. 6162 “20/10/[19]40 Joden” (inzake de verordening van 28 oktober 1940). Pak nr. 10 bevat verschillende relevante (sub)dossiers uit de periode 1940-1942: nr. 7052 betreft de “regeling van het Jodenvraagstuk” en bevat o.a. circulaires van de Kreiskommandantur; nr. 7077 (“Jodenaangelegenheden”) handelt o.a. over het invoeren van de ‘Jodenster’ en nr. 7147 betreft de “verwijdering der Joden”.