Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Zoetermeer
  1. Archief van de gemeente Zoetermeer, 1940-1961

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II.I.Bvindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden, in hoofdstuk II.II.C.2 stukken over personeelsaangelegenheden bij de politie. In hoofdstuk II.II.A zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.