Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Lemsterland
  1. Gemeentearchief 1939-1969

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-39 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 373-415 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 660-665 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.