Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
 1. Bestand audioregistratie van getuigenissen van overlevenden van de kampen.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand audioregistratie van getuigenissen van overlevenden van de kampen
  • Dutch
  • ca. 66 opnames (meer dan 150 uur).

  Dit bestand bevat op moment van schrijven 66 getuigenissen, opgenomen op audiocassettes, van personen die de concentratie- en/of vernietigingskampen hebben overleefd. Het gaat in totaal om meer dan 150 uur aan opnames. De vermelde namen, organisaties en plaatsaanduidingen werden opgenomen in het repertorium van de Stichting Auschwitz.

 2. Bestand van de audiovisuele getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen en vernietigingskampen van de nazi’s.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de audiovisuele getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen en vernietigingskampen van de nazi’s.
  • Dutch
  • 228 opnames (ca. 1250 uur).

  Dit bestand bevat in totaal 228 video-opnames van interviews met overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen. Gemiddeld beslaan de opnames ca. 5u10. Het gaat om vraaggesprekken met 158 mannen en 70 vrouwen. De meerderheid van deze gesprekken gebeurde in het Frans (198); daarnaast zijn er 29 Nederlandstalige interviews en 1 Duitstalig. De ondervraagde personen vallen grotendeels onder de categorieën ‘Joodse gedeporteerde’ (120 pers.) en ‘gedeporteerde verzetsstrijders’ (102 pers.). Wat de bewuste concentratie- en vernietigingskampen betreft, gaat het hoofdzakelijk om Auschwitz-B...

 3. Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië
  • Dutch
  • ca. 2000 stukken (15 dozen).

  Dit bestand bevat stukken die getuigen van de interne werking en activiteiten van de vereniging. Het gaat om documenten die typisch zijn voor verenigingsarchief zoals statuten, briefwisseling, omzendbrieven, boekhoudkundige stukken, diverse administratieve documenten, documentatie, dossiers, enz. Voor de jaren 1957-1980 is een quasi volledige reeks notulen van vergaderingen aanwezig. De stukken hebben vooreerst betrekking op contacten met andere organisaties zoals patriottische verenigingen (vb. Comité La Flamme), verschillende oud-gevangenencomités (vb. uit Frankrijk en Nederland, maar ook...

 4. Bestand van het Internationaal Auschwitz Comité.

  De stukken in dit bestand werden verzameld door Maurice Goldstein, voorzitter van het IAC tussen 1977 en 1996. Het gaat grotendeels om typisch verenigingsarchief: correspondentie (onder meer tussen het IAC-secretariaat in Warschau en de nationale organisaties), publicaties, nota’s, verslagen, enz. De documenten hebben betrekking op de werking en activiteiten van de organisatie, o.a. de vieringen van de bevrijding van Auschwitz, de organisatie van reizen en pelgrimstochten naar het kamp, de fondsenwerving voor en oprichting van een internationaal herdenkingsmonument te Auschwitz, de processe...

 5. Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.
  • Dutch
  • ca. 3000 stukken (30 dozen).

  Dit bestand bevat zowel originelen als kopies van archiefstukken. Het gaat hoofdzakelijk om persoonlijke documenten of documentatie zoals allerhande identiteitsbewijzen, lidkaarten, briefwisseling en postkaarten, nota’s, biografische aantekeningen, tekeningen, teksten, persknipsels, overlijdensberichten, … afkomstig van de getuigen zelf. Daarnaast noteren we ook administratieve documenten zoals attesten (vb. van de status van politiek gevangene), diverse formulieren en ook juridische documenten (vb. processen-verbaal van ondervraging, politierapporten, …). We treffen in het bestand ook dikw...

 6. Fototheek.

  De fotocollectie van de Stichting Auschwitz valt uiteen in twee onderdelen. Enerzijds zijn er de foto’s gevormd door de Stichting zelf. Het betreft foto’s van studiedagen, lezingen en andere activiteiten. Het tweede gedeelte is de eigenlijke fotocollectie. Hier gaat het om afbeeldingen van alle aspecten van het Derde Rijk (o.a. economie, ideologie, politiek, propaganda, …), de naziterreur (het euthanasie-programma, concentratie- en vernietigingskampen, bevrijding, …) en de Shoah. Doorgaans betreft het reproducties van foto’s waarvan de originelen ergens anders worden bewaard.