Archival Descriptions

Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
Holding Institution: Jesode-Hatora – Beth-Jacob close
 1. Archief van het secretariaat.

  • Jesode-Hatora – Beth-Jacob
  • BE / JHBJ / Archief van het secretariaat
  • Dutch
  • 19 dozen, 3 bakken steekkaarten en 8 films (8 mm).

  Dit bestand bevat het oudste archiefmateriaal gevormd door de school. Het is van grote waarde voor o.a. genealogisch en sociologisch onderzoek. Naast algemene stukken (periode 1928-1961, vooral 1928-1942) zoals nota’s, briefwisseling, brochures, stukken inzake de personeelsadministratie … maar ook een schoolkrant noteren we vooral belangrijke algemene reeksen. Het gaat om aanwezigheidslijsten van het personeel (ca. 1934-1982), aanwezigheidslijsten van leerlingen (1941-1964), registers met tellingen van leerlingen (1936-1960), individuele steekkaarten van leerlingen van de verschillende afde...