Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeente Het Bildt
  1. Archief van de Gemeente het Bildt (1832) 1912-1984 (1996)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 06.01 en 06.02 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. 06.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 06.16 en 06.17 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.